2011. december 24., szombat

Adományok 2011

"A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek,
 mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten." 
(Zsidókhoz írt levél 13:16)


2011. december 19., hétfő

Karácsonyi üdvözlet


Móra László: Karácsony este

Mikor szent karácsony csillagfénye árad,
Kevesebb a könnycsepp, kevesebb a bánat.
Akinek asztalán nincs kalács, csak kenyér,
Káromló szó helyett imát susog szegény,
Hisz karácsony este Isten jár a földön,
Hogy a nyitott sebre, fehér gyolcsot kössön.

Mikor szent karácsony ajtót nyit a szíven,
Súgja a gazdagnak, hogy máson segítsen!
Értse meg a könnycsepp kínzó kiáltását,
Nincstelen testvérek boldogtalanságát,
Hogy karácsony este: palota és börtön
Széppé szépüljön, ha Isten jár a földön!

Mikor szent karácsony angyalai szállnak,
Öröm a vendége minden magyar háznak.
Eltörpül ilyenkor a lárma, az árnyék
S megszépül a szívben mindmegannyi szándék,
Mert karácsony este Isten jár a földön,
Hogy templommá váljék palota és börtön!

Mikor szent karácsony csillagfénye árad,
Termő öle nyílik égi barázdáknak
S amíg száll a szikra a fenyőfa ágon:
Szóródik a sok mag szerte a világon.
A megszentelt földbe az Isten veteget.
Minden elvetett mag: szeretet! szeretet!

2011. december 8., csütörtök

Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

A mai napon ünnepeljük Szűz Mária szeplőtlen fogantatását, ami missziónk számára, amely a Szeplőtelen
Fogantatás Tartományához tartozik,  kiemel fontossággal bír. Rendünkben ezen a napon tartják a
beöltözéseket, fogadalomtételeket és fogadalom megújításokat.


       Bartolomé Esteban Murillo: Szeplőtelen fogantatás

2011. november 23., szerda

Alexiánus képregény

"Száz szónál is többet mond egy kép" tartja a mondás. Rendünk majd 800 éves történetét mutatja be ez a magyar nyelvű képregény, amelyet most letölthetnek oldalunkról.


2011. november 20., vasárnap

Szent Erzsébet ünnepe

November 19-én ünnepeltük otthonunk patronájának Szent Erzsébetnek a napját. A megemlékezés keretében fellépett a Lébényi Templomi Kórus, akik repertoárjában Szent Erzsébetről szóló énekek is szerepeltek.


Edmund Blair Leighton: Árpád-házi Szent Erzsébet kenyeret oszt a szegényeknek

A szociális munka napja

1997 óta, november 12-én emlékezünk meg a Szociális Munka Napjáról Magyarországon, amely a szociális és gyermekvédelmi ellátás területén dolgozó szakemberek munkájának méltó elismerésére jött létre. Az újonnan létrehozott Szent Erzsébet díjjal ez évtől emlékeztünk meg erről a szép napról és kaptak munkájukért elismerést az otthon dolgozói.
                         

2011. november 11., péntek

Növekszik a szeretet

Növekszik a szeretet; valóban növekszik, de csak akkor, ha gondosan neveljük, és szelíden gondozzuk. Ez a legkényesebb növény és a legritkább virág. Szerencsés az az ember, aki megtapasztalja a szeretetet, mert akkor elnyerte a leggazdagabb kincset és a legízletesebb gyümölcsöt.


"Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig!" 

A mosoly

Szóljon egy idegennek, egy barátnak, vagy egy szeretett személynek, a mosoly a szeretet ajándéka. A mosoly szeretetteljes figyelmet közvetít, bátorítást és szívélyességet. A mosoly a megértés, kedvesség és jókedv csendes ajándéka.


2011. október 30., vasárnap

Halottak napja

A halottak napja az a nap, amely nagyon közel áll az Alexiánus szerzetesrend történetéhez, mert a testvérek évszázadok óta a betegek és haldoklókat testi-lelki gondozását szolgálták és szolgálják, mind a mai napig a világ több részén.

2011. október 19., szerda

lsten útjai

Október 7-én, a Rózsafüzér Királynéjának napján ünnepeltük rendünk magyarországi hivatalos bejegyzésének
nyolcadik évfordulóját. Idézzük fel ezt az örömteli napot Bausz András atya, Győrújbarát és Nyúl községek plébánosának 2009-ben született írásával.


Dr. Pápai Lajos megyéspüspök a Szent Alexius kolostor alapkőletételénél,
melyet ünnepélyes szentmise keretében végzett 2005 október 23-án.

2011. október 13., csütörtök

Generálisunk látogatása

Edward Walsh, rendünk generálisa látogatta meg közösségünket és töltött velünk egy hetet október 7 és 13 között. A generális atya ittartozkodása alatt ellátogattunk Közép-Európa legnagyobb újkori erődítményébe, az 1850-1875 között épült komáromi Monostori Erődbe, mely jelöltként felkerült az UNESCO Világörökségi Listájára.


2011. október 7., péntek

Medjugorje-i zarándoklat

Október 3 és 6 között közösségünk zarándokúton vett részt a  Bosznia-Hercegovinai Medjugorje városába, 
a ft. Kántor Antal atya vezette téti egyházközség lakóinak társaságában. Az első napon a Podbrdo-ra, a
Mária-jelenések hegyére mentünk fel, mánap pedig a Krizsevácon jártuk meg a keresztutat, amelyet Leó testvér tartott.


2011. szeptember 26., hétfő

Az új győr-kismegyeri templom felszentelése

A tegnapi nap, szeptember 25-én délután 15 órakor tartották a győr-kismegyeri Isteni irgalmasság templom
felszentelését, melyen meghívott vendégként József tesvér és Pió testvér is résztvettek. A Kossuth-díjas
Balázs Mihály építész és Bartók Ferenc bencés plébános által megálmodott templomot Várszegi Asztrik főapát, püspök szentelte fel.


2011. szeptember 11., vasárnap

Provinciálisunk hivatalos vizitációja

Szeptember 7-én érkezett meg az Egyesült Államokból, Chicago városából, Jim Classon testvér, az amerikai tartományfőnök. Hivatalos vizitációra látogatott hozzánk Magyarországra  a győrújbaráti rendházba, akit a bécsi repülőtéren József Ferenc testvér perjel és Alexius testvér fogadott. Az egyhetes látogatása alatt Jim testvér résztvett az új társulattagjaink beiktatásán és az igéretmegújítási szerttartáson egy szentmise keretében.
2011. szeptember 9., péntek

Ígéretújítás

Szeptember 8-án tartottuk a Szent Erzsébet Otthon, Isteni irgalmasság kápolnájában az Alexiánus Testvérek társulattagjainak igéretmegújítását és két új tag -  Dr. Szécsiné Domonkos Erzsébet, otthonunk vezetője és Németh Szabolcs - felvételét. Az immár hét éves múltra visszatekintő Civil Társulat tagjainak beiktatása egy ünnepélyes szentmise keretében folyt, melyet a bencés Kelemen atya celebrált. A misén Pió testvér ministrált, Borsó László társulati tag az olvasmányt, Ábrahám Csaba a társulattagok vezetője a könyörgéseket olvasta, József testvér pedig áldoztatott. A misén résztvett rendünk provinciálisa Bro. Jim Classon is.


2011. szeptember 8., csütörtök

Szent Alexius a művészetben

Az internetet bőngészve elég kevés művészeti ábrázolás található Szent Alexius-ról, rendünk patrónusáról, ezért itt - folyamatosan bővítve - összegyűjtjük a szentről készült különböző képzőművészeti alkotások reprodukcióit.


2011. szeptember 5., hétfő

Alexiánus karizma és küldetési nyilatkozat

Az Alexiánus karizma egy hívő közösség prófétai és bátor válasza Jézus Evangéliumára, amely imádságban és egyszerű életformában gyökerezik. Jézus követőiként a mi feladatunk, hogy segítő kezet nyújtsunk a szegények, a betegek és haldoklók, különösen a kirekesztettek és a gyöngék felé. Karizmánk másokkal együttműködve, megtérésre és teljes odaadásra hív bennünket, folytatva Jézus gyógyító és kiengesztelő küldetését.


2011. szeptember 4., vasárnap

Miért?

Azért hoztuk létre ezt a blogot, hogy az érdeklődő olvasó, naprakészen, kötetlenebb formában, képekkel is illusztrálva értesülhessen közösségünk életéről, mindennapjairól. Rendünk hivatalos oldalát - az Alexiánus Testvérek Kongregációjának történetével, értékeivel, a hivatásgondozással kapcsolatos információkkal és elérhetőségeinkkel - pedig megtalálják a hasznos oldalak címei között.