2019. április 28., vasárnap

Ima hivatásokért: Mennyei Atyánk, szerető gondoskodásodba ajánlunk minden Alexiánus testvért, akit Fiad, Jézus megbízott azzal, hogy folytassa gyógyító szolgálatát napjainkban. Küld le ránk Szentlelkedet. Adj erőt döntéseinkben és adj kegyelmet, hogy hűek legyünk hivatásunkhoz. Áldj meg bennünket a betegekért, haldoklókért, szegényekért, öregekért és a kirekesztettekért végzett szolgálatunkban. Add, hogy testvériségünk egységében állandó növekedést éljünk meg. Ámen

2019. április 27., szombat

Részletek a magyarországi misszió alapításáról, József testvér tolmácsolásában - I.

Az Alexiánus Testvérek Kongregációjának 1996-ban lettem tagja az Egyesült Államokban. Isten vezetett el hozzájuk és éreztem, hogy közéjük kell tartoznom, hogy többé már nem a saját „kastélyomat” építem, hanem az Úrét.

A rend magyar missziójának gondolata szinte rögtön belépésemtől kezdve foglalkoztatott, éreztem, hogy az Istennek terve van velem. Most már biztos vagyok benne, hogy a Szentlélek vezette gondolataimat, mert egyszerűen nem tudtam szabadulni tőle. Az idővel egyre többet foglalkoztam a magyarországi alapítás gyakorlati lehetőségével és felvettem a kapcsolatot, több hazai baráttal és ismerőssel is.

1997-ben hazajöttem Győrbe és találkoztam a Mária Iskolatestvérekkel, akik gyermekek tanításával foglalkozó szerzetesek és fontos információkat gyűjtöttem a rendalapításról és lehetséges működésről. Ez év augusztusában látogatást tettem Dr. Paskai László bíboros úrnál, valamint Dr. Várszegi Asztrik főapát úrnál is, akiknek személyesen meséltem el rendalapítási terveimet, melyet nagy örömmel fogadtak és biztosítottak a támogatásukról az ügyben. Ezek után a Főapát Úr meghívó levelet is küldött Rendünk elöljárójának, ezzel engedélyezve letelepedésünket a régióban.

Dr. Paskai László Bíborossal való találkozás 1997.augusztus 4-én.

Képek a múltból

József testvérnek, a magyarországi Alexiánus misszió alapítójának örök fogadalma 2001. július 15-én, St. Louis-ban, a Páduai Szent Antal templomban. Az első sor balról: Edward Walsh CFA, rendünk akkori generálisa, József testvér CFA és Richard Lowe testvér CFA, aki szintén ekkor tett örök fogadalmat.

Alexiánus történelem XVI. - Missziók

Az Egyesült Államokban lévő Szeplőtelen Szűz Máriáról elnevezett tartomány, provincia támogatásával 1981-ben elindul a Fülöp-szigeteki misszió, Davao városában, amely a szegények orvosi ellátását tekinti legfőbb feladatának. Mobil "kórházak" (gyakorlatilag autók) járják a dzsungelt, elmaradott vidékeket és látják el a rászorulókat. 

A magyarországi Alexiánus misszió alapításának terve pedig 2001 novemberében indult, amelynek jóváhagyására 2003. február 13-án kerül sor. A misszió életének fontosabb állomásai:

A magyarországi Alexiánus misszió elindulása Győrújbaráton Czébán József Ferenc (1941-2013), József testvér vezetésével.
  • 2005. október 23. a kolostor alapkőletételi ceremóniája
  • 2005. decemberben elindul a kolostor építkezése
  • 2006. szeptember 20. Szent Alexius kolostor avatása Lawrence Krueger provonciális részvételével
  • 2007. május 20. Dr. Pápai Lajos megyéspüspök felszenteli a rendházat
  • 2007. július 17. rendünk védőszentjének Szent Alexiusnak ünnepén volt a Szent Erzsébet Otthon alapkőletételének ünnepélyes ceremóniája
  • 2009. Megnyílik az Alexiánus testvérek Szent Erzsébet Otthona Győrújbaráton, a Szent Alexius Kolostor mellett
  • 2010. szeptember 19. Dr. Pápai Lajos megyéspüspök felszenteli a Szent Erzsébet Otthont


2019. április 24., szerda

Alexiánus történelem XV.

Az Alexiánus történelem bemutatását legutóbb az amerikai terjeszkedésnél hagytuk abba. Az 1980-as évekig bezárólag, ez volt a rend egyik aranykora, rengeteg hivatással, ami lehetővé tette újabb és újabb intézmények, programok - kórházak, nővérképző iskolák, hátrányos helyzetű, emberekkel foglalkoztató kézműves közösségek, speciális programok, pl. hajléktalanok visszasegítése a társadalomba - létrehozását. Az egyik legfontosabb és ma is működő ilyen intézmény az 1989 márciusában Chicagóban elindított, az amerikai Alexiánus misszió létrehozójáról elnevezett Bonaventura ház, amely HIV/AIDS betegek ápolásával, rehabilitációjával foglalkozik. Talán ez volt az első ilyen jellegű, egyházi intézmény Amerikában, ami felvállalta napjaink pestiseként is emlegetett betegségben szenvedők ápolását.

2014-ben volt szerencsénk ellátogatni ide és a dolgozókkal, bentlakókkal elbeszélgetni. Meglepően hatékony a program, amelynek célja a rászorulók testi-lelki állapotának megerősítése, lakáshoz, munkához és értelmes, önálló élethez való hozzásegítése.

2019. április 20., szombat

Az Alexiánus testvérek kívánnak áldott, kegyelemmel teljes húsvéti ünnepeket, külön is a Szent Erzsébet Otthonunk lakóinak, dolgozóinak, minden hozzátartozónak és szeretteiknek!

2019. április 16., kedd

A tegnapi nap (2019.04.15) szomorú híre volt, hogy az immár 800 éves, éppen felújítás alatt álló párizsi Notre-Dame székesegyház, vallási, kulturális központ, tüzet kapott és jelentős károkat szenvedett. Szerencsére személyi sérülés nem történt, és a tüzet is sikerült megfékezni. Cristina Correa Freile képzőművész képével emlékezünk meg a templomról és reméljük, hogy minél előbb régi pompájában fogadhatja a hívőket és látogatókat.

2019. április 8., hétfő

Immár második éve, hogy az Őrtűz karizmatikus közösség tagjai havi rendszerességgel látogatnak hozzánk, Szent Bernadett Kápolnánkban szentségimádást tartva és más programokat rendezve. Ezen apropóból válogattunk, az eseményeket megörökítő képekből.


A Győri Nemzeti Színház halljában látható Szász Endre 1980-ban készült Életfája. Érdekes, bizarr alkotás, akár egyfajta Szűzanya ábrázolásként is értelmezhető.

2019. április 7., vasárnap

"A szeretet nem a hab az élet tortáján. A szeretet megélése olyan alapvető szükséglet, mint az oxigén vagy a víz." - Sue Johnson

2019. április 6., szombat

Ima hivatásokért: Atyánk, Jézus Krisztus, a te szent fiad követése által, a szeretet tökéletességére hívod mindazokat, akik hisznek benned. Add, hogy azok, akiket kiválasztottál a szerzetesi életre, meggyőző tanúságot tegyenek a te országodról az Egyház és a világ előtt. Tekints kegyelmesen az Alexiánus testvérekre, hogy a tagjai gyarapodjanak a tökéletes szeretetben, és minél többen részt vegyenek az emberiség megváltásában. A te fiad Jézus Krisztus által. Ámen

Rendünkben már a XIV. századtól meghatározott időközönként összejöttek az Alexiánus testvérek, az önállóan - később más országokban, kontinensen - működő közösségek képviselői, hogy megvitassák az aktuális problémáikat és közösen kidolgozzák a követendő, jövőbeli irányelveket. Most, hogy Németországban folyik egy ilyen összejövetel a héten, az ezeket a találkozókat megörökítő fotókból válogattunk.

  

2019. április 1., hétfő

Szent Alexius és ...

Az évek folyamán hagyománnyá vált rendünkben, hogy a szerzetes testvérekkel, hozzánk látogatókkal, közös képet készítünk, védőszentünk Szent Alexius szobra előtt. A gyönyörű és egyedülálló - nem sok kültéri Szent Alexius szoborról tudunk Európában - szobor, Rieger Tibor (5. kép) Kossuth-díjas szobrászművész munkája, míg az otthonban lévő, egy Fülöp szigeteki művész alkotása. Ezekből a fotókból válogattunk most.