2019. február 26., kedd

Emlékezés halottainkra

Reggeli zsolozsmánk - a szerzetes testvérek közös imádsága - folyamán, mindig megemlékezünk az adott nap rendi halottairól. Ez nem csak a Szeplőtelen Fogantatás Provinciára, hanem az összes Alexiánus ház (amerikai, német, Fülöp-szigeteki, írországi) elhunytjaira is vonatkozik.

Idézet a nekrológból: "Ez a nekrológ nem teljes. A benne szereplő testvérek nevei, az egyes Alexiánus házak nekrológjaiból, temetőkből összegyűjtött adatokból és más dokumentumokból valók. A korai századokból fennmaradt nevek, főként a közösségek vezetői voltak, az ő neveik szerepeltek az előkerült írásokban. A századok során a különböző Alexiánus házakban talált adatok hiányosak voltak, a 19. század közepéig nem volt rendszeres nyilvántartás a testvérekről, novíciusokról és az ő halálukról. A rend sok évszázados története alatt megannyi értékes információ semmisült meg, különösen a francia forradalom - 18. század vége - idejében. Sok száz Alexiánus testvér neve nem szerepel ebben a nekrológban, akik életüket adták a betegekért és szegényekért, de akikről nap mint nap, meg kell, hogy emlékezzünk."

2019. február 25., hétfő

Alexiánus történelem XIV.

Az évtizedek alatt, sorra nyílnak az újabb és újabb Alexiánus kórházak Amerikában - Chicago (nővérképző iskola!), St. Louis: a városban ez volt az első olyan intézmény, amely pszichiátriai osztállyal rendelkezett és az alkoholizmust gyógyítandó betegségként kezelték, Elizabeth, Elk Grove Village stb. 1869-ben megalakul a Szeplőtelen Fogantatás Provincia, melynek jelenleg a magyarországi és a Fülöp-szigeteki missziók is a tagjai. 1928-ban Alexiánus nővérképző iskola indul St. Louis-ban, 1942-ben Chicagóban pedig létrejön az első olyan kórházi részleg az Államokban, amely a katonai szolgálatot, lelkiismereti okok miatt megtagadók számára biztosít feladatot a II. Világháború alatt.


2019. február 22., péntek

Szent Alexius élete IV.

A pápa és a két császár Alexius testét hordágyra tették, körbe vitették a városban, és kihirdették, hogy Isten emberét, akit korábban hiába kerestek, megtalálták. Az egész nép szaladt, hogy lássa őt. A betegek, akik megérintették a testét, meggyógyultak, a vakok visszanyerték látásukat, a megszállottak megszabadultak a gonosz lelkektől. Alexius testét végül a Szent Bonifác templomban (Santi Bonifazio e Alessio all' Aventino) helyezték nyugalomra, ahol Szent Alexius szentélye mind a mai napig megtalálható a falépcsővel együtt, amely alatt a szent élt atyja házában (2-5. kép). Hivatalosan a katolikus egyház 1697-óta emlékezik meg Szent Alexiusról, amit minden év július 17-én tartunk. A szentek könyvében Szent Elek néven találhatjuk.


2019. február 21., csütörtök

Szent Alexius élete III.


Ismeretlen maradva, családjától engedélyt kért, hogy a házukban lakhasson. Az apja megengedte, azt hitte, hogy fia egy szükséget szenvedő szegény idegen, és ezek után Alexius mintegy tizennyolc évig apja palotájában élt a lépcső alatti zugban. Egy szolgát bíztak meg, hogy törődjön vele, azonban megaláztatásban, megvetésben és rossz bánásmódban volt része, amit Alexius alázattal elfogadott, s közben idejét imádságban töltötte, csekély táplálékát pedig megosztotta másokkal, akik nagyobb szükséget szenvedtek. Családja soha nem tudta meg, hogy az ő fiúk volt az az idegen, aki a lépcső alatti zugban húzta meg magát. Amikor felismerte, hogy halála közeleg, leírta élete egész történetét. Úgy halt meg, hogy kezében szorította az elkészült iratot. A házban való jelenlétét ugyanaz a titokzatos hang tudatta a római papsággal, amely Edesszában „Isten embereként” szólította. „Keressétek meg az Isten emberét, keressétek Euphemianus házában.” Ezután Arcadius és Honorius császárok eljöttek Ince pápával a házhoz, és tudomást szereztek a szolgáktól Alexiusról, aki a lépcső alatt élt és türelméről, életszentségéről ismertek. Ott találták meg a zugban, már holtan, arca azonban fényesen ragyogott. Senki nem tudta kivenni kezéből az írást, és csak a pápa utasítására engedett azonnal a halott Alexius keze. Hangosan felolvasták a történetét, és mindenki, a család tagjai is megtudták, ki volt ő. Úgy tartják, hogy július 17-én halt meg.


Szent Alexius élete II.

Az Edesszában eltöltött jó tíz év imádságos életet, önfeláldozást és önsanyargatást jelentett, mindenét a szegényeknek adta, és a koldusok között keresett helyet magának, akik a Miasszonyunkról elnevezett templom kapujában álltak. Alamizsnából élt, de csak annyit tartott meg magának, amennyire mindenképpen szüksége volt, a felesleget a többieknek adta, akik még szegényebb körülmények közt éltek. A hagyomány szerint, Alexiust mint „Isten választott emberét” szólította egy titokzatos hang a templomban, amelyet sokan hallottak: „Hozzátok ide az Isten emberét, mert méltó a Mennyek Országára. Az Isten lelke rajta, és imádsága felszáll, mint a tömjén füstje Isten színe előtt. Ő az, aki a templom kapujában áll.” Azért, hogy elkerülje az emberek figyelmét, a nyilvánosságot, Alexius elmenekült és Laodiceába akart hajózni - a szentet ábrázoló alkotásokon a hajó, ezekre a kalandos utazásokra utal. Az isteni gondviselés azonban közbelépett, és Alexius ismét szülővárosában, Rómában találta magát…


2019. február 20., szerda

Szent Alexius élete I.


Savelli Alexius vagyonos és befolyásos szülőktől született Rómában az 5. században. Édesapja, Euphemianus római nemes volt, aki a császár udvarának egyik legmagasabb beosztását viselte. Euphemianus és felesége, Aglae jótékonysága ismertté tette őket a szegények és szerencsétlenek körében. A hosszú ideig gyermektelen pár imái végül meghallgatásra találtak és fiúk született. Az Alexius nevet adták neki, és ő felnőve követte szülei példáját, idejét és képességeit a jó cselekedetekre fordította. Szüleinek mindig engedelmeskedett, és annak ellenére, hogy életét Isten szolgálatára kívánta szentelni, beleegyezett a számára előkészített házasságba. Esküvője napján azonban elmondta vágyát menyasszonyának, hogy Istent kívánja szolgálni. Ő áldását adta Alexius döntésére, aki elhagyta otthonát és elutazott a Szentföldre, majd letelepedett Edesszában, egy szíriai városban…


2019. február 17., vasárnap

Ima hivatásokért


Atyánk, te adod nekünk a hivatást. Nem mi választottunk téged, hanem te választottál bennünket. Köszönjük a meghívást, hogy tanítványaid lehetünk, és Alexiánus testvérként osztozhatunk Fiad, Jézus Krisztus, gyógyító küldetésében. Kérjük, továbbra is hívj közénk testvéreket, hogy csatlakozzanak hozzánk a te gyógyító szolgálatodban. Teremtsd meg az Alexiánus testvérek új nemzedékét, akiknek lángol a szívük az érted égő szeretettől. Fiad, Jézus Krisztus által, kérjük ezt Urunk. Ámen

2019. február 16., szombat

Alexiánus Archívum és Múzeum - Salt Creek Lane, Arlington Heights, Illinois állam

Pár éve volt szerencsénk megcsodálni ezt a fantasztikus gyűjteményt, ami a tárgyi emlékeken keresztül mutatja be az Alexiánus rend immár több, mint 800 éves történelmét. Különösen jó érzés volt látni a magyarországi misszió dokumentumait, tárgyait is (első három kép). Az utolsó képen látható gobelin faliszőnyeg Szent Alexius életének állomásait mutatja, középen a szenttel, akit a Alexiánus rend szimbólumai, a címeren is feltűnő ásó, holló és pelikán szegélyeznek.


2019. február 12., kedd

Alexiánus történelem XIII. - Irány Amerika

A 19. század a nagy vándorlások kora volt, sokan hagyták el szülőföldjüket, a „Vén Európát” az „Új Világ”, a lehetőségek földje, Amerika kedvéért. Az 1866. év elején Bonaventure Thelen testvér a németországi Aachen városából megérkezett New Yorkba. Ő az alexiánus rend amerikai provinciájának alapítója, amelyhez egyébként a magyarországi misszió is tartozik.

Az európai gyakorlat szerint a testvérek kijártak a házakhoz, betegjeiket a saját otthonaikban szolgálták, ápolták. Valószínű, hogy annak idején, Európában az emberek nem nagyon bíztak kórházaink elődjeiben, az ispotályokban. De Amerikában már más volt a gyakorlat, aminek Thelen testvér hamar belátta az előnyeit és június 22–én Chicagóban, egy kis faházban, 12 ággyal megalapította az első alexiánus kórházat. Első betegét ő maga, saját karjaiban vitte be a kórházba. Ezt követte 1867-ben a St. Louis-i, majd további kórházak alapítása, mert még 1866-ban kitört a kolerajárvány, majd 1871-ben nagy tűzvész pusztított Chicagóban.


2019. február 11., hétfő

Alexiánus történelem XII. - Út a megújulás felé

A francia forradalom kitörése (1789. július 14.) után komoly válságba került az Alexiánus testvérek közössége. A rend tagjainak száma gyorsan csökkent, mert I. Napóleon uralkodása idején (1799 – Waterloo, 1815) ugyan eltűrte azokat a testvéreket, akik a betegeket ápolták, de a közösség építést, az újoncoknak a szolgálatra való felkészítését, vagyis a noviciátust már nem engedte. Sőt perjeleiket (a kolostorok vezetőit) sem választhatták maguk, hanem állami tisztviselők jelölték ki őket. Az állam megfosztotta a rendet birtokaitól és komoly adót vetett ki rá. Még a forradalom elején az „új egyházi alkotmány” az egyházat az állam alá rendelte. A XIX. századra, amikor Európa megszabadult a francia nagyhatalmi törekvésektől, a testvérek már csak hárman maradtak. Nehéz volt a talpra állás, de lassan újra gyarapodásnak indultak. Ekkor a rend modern atyjának, megújítójának számító, Dominic Brock generális testvér kormányzása idején, az egyik testvér sorsdöntő lépésre szánta el magát...

2019. február 10., vasárnap

Alexiánus történelem XI.

Az egyik legsúlyosabb csapás, ami rendünket érte, az a 1665-66-os pestis járvány volt. Kölnben huszonkét testvér és novícius halt meg a betegek ápolása közben. Az egyetlen túlélő, az üresen maradt rendi ruhákat kitéve az oltárra, imádkozott Istenhez, hogy küldjön új hivatásokat. Imái meghallgatásra találtak és a következő hónapokban hat új novícius érkezett a közösséghez.

2019. február 8., péntek

Alexiánus történelem X.

Az elszórtan működő Cellita közösségek Liège-ben (a mai Belgium területén) tartották első nagykáptalanukat, melynek célja hogy összehangolják működésüket. Itt határozták el, hogy Szent Ágoston (354-430) reguláját (szabályzatát) fogják követni. A XIV. századtól a pápák fokozatosan erősítik a testvérek jogait (saját kolostor, templom és temető építése, 3-as fogadalom tételének engedélyezése), 1518-ban pedig X. Leó pápa hivatalosan is elismerte és jóváhagyta az Alexiánus testvérek elnevezést, szerzetesrendként való működését.


2019. február 6., szerda


Ma emlékezünk meg Miki Szent Pál és társai japán, jezsuita vértanúkról, akiknek hitük miatt kellett meghalniuk. Ezeknek a vértanúknak állít emléket a kortárs filmművészet egyik élő legendája Martin Scorsese, Némaság című, 2016-os drámája, tudjuk ajánlani!

2019. február 5., kedd

15 éve, 2003 február 6-án Czébán József alexiánus testvér, megkapja a hivatalos felhatalmazást, a magyarországi alexiánus misszió elindítására. A kép ezen az eseményen készült az Illinois állambeli Elk Grove Village-ben, az "Alexian Brothers Medical Center" kápolnájában. József testvér mellett Eugene Gizzi testvér, a fülöp-szigeteki alexiánus misszió alapítója látható.

2019. február 2., szombat

"Csak két nap van az évben, mikor semmit sem tehetsz. Az egyik a tegnap, a másik a holnap. Tehát csak a ma a megfelelő nap arra, hogy szeress, hogy higgy és elsősorban, hogy élj!"  Dalai láma

2019. február 1., péntek

Balázs áldás

Gyula atya Balázs áldásban részesítette Szent Erzsébet otthonunk lakóit. A hagyomány szerint, Balázs püspök egy alkalommal két, kereszt alakban álló, égő gyertyát tartott egy szálka miatt fuldokló gyerek álla alá, aki ezáltal megmenekült. Szent Balázsnak később több gyógyító csodát is tulajdonítottak.