2020. szeptember 28., hétfő

„A szerencse valójában nem más, mint hogy az ember körülnéz, hogy meglássa, hol vannak a barátai: mert az angyalok az ő szavaikon keresztül hallatják a hangjukat.” Paulo Coelho

2020. szeptember 21., hétfő

Szeptember 23-án fogunk megemlékezni Pietrelcinai Szent Pio atyáról, stigmatizált olasz római katolikus papról, kapucinus szerzetesről, akit II. János Pál pápa szentté avatott szentté 2002-ben.

Emlékezzük rá híressé vált gondolataival:

Ne törődj a holnappal, azzal foglalkozz, hogy ma jót tegyél!

Igyekezz mindig a legjobbat tenni: ma jobbat, mint tegnap, holnap jobbat, mint ma!

Legyetek lelki méhecskék, amelyek a kaptárjukba nem visznek mást, mint mézet és viaszt! Otthonotok legyen csurig tele édes szelídséggel, békével, egyetértéssel, alázatossággal és kegyességgel, így beszéljetek másokkal!


Fotó: Rendünk Szent Pio ereklyéje

2020. szeptember 19., szombat

Egy régi Alexiánus kiadvány részlete, ritka képekkel. A szöveg fordítása:

"Imádság, munka, tanulás, rekreáció"
 

2020. szeptember 17., csütörtök

Szentkuthy Miklós - „Én bizonyára irodalmi Szent Elek vagyok."

Rendünk védőszentjén keresztül jutottam el Szentkuthy Miklóshoz, Kossuth-díjas íróhoz és legendás könyvgyűjtőhöz. Nyitott volt minden témára, még egyháztörténeti és vallástörténeti kiadványai is voltak, abban a korban, mikor ez nagyon nem volt "divatban". Szenvedélyesen gyűjtötte(és el is olvasta) a szerzeményeit és ami érdekesebb, hogy nem "tisztelte" könyveit, gonolatait, megjegyzéseit mindig beleírta azokba. Pont ez adja napjainkban az értékét ezen könyveknek, amelyeket a Petőfi Irodalmi Múzeum őriz.

http://www.szentkuthymiklos.hu/hu_DD-02-b-parragi.html


2020. szeptember 16., szerda

Ima hivatásokért

Atyánk, Jézus Krisztus, a te szent fiad követése által, a szeretet tökéletességére hívod mindazokat, akik hisznek benned. Add, hogy azok, akiket kiválasztottál a szerzetesi életre, meggyőző tanúságot tegyenek a te országodról az Egyház és a világ előtt. Tekints kegyelmesen az Alexiánus testvérekre. Hogy a tagjai gyarapodjanak a tökéletes szeretetben, és minél többen részt vegyenek az emberiség megváltásában. A te fiad Jézus Krisztus által. Ámen 
 

Képek a múltból.

Egy helyi amerikai művész képe az Alexiánus testvérek elődeit, a Cellitákat mutatja szolgálatuk végzésének közben.
 

Újabb adalék Szent Elek legendájához, a "Magyarország vármegyéi és városai" című 1898-as kiadványból.