2023. december 28., csütörtök

Szent Alexius - Santa Maria del Mar bazilika, Barcelona, Spanyolország, 1685.

Ima hivatásokért

Mennyei Atyánk, Szent Alexius közbenjárásával, segítsd mindazokat, akik vallásos rendekbe igyekeznek belépni, hogy életükkel Téged dicsőítsenek. Vezesd őket a tehetségüknek legjobban megfelelő utakra, segítsd őket, hogy megértsék annak követelményeit és áldozatait, és adj nekik bátorságot, hogy a beléd vetett hittel kövessék azt. Szent Alexius ereje által adj mindnyájuknak bátorságot és kegyelmet, hogy helyesen felismerjék hivatásukat, és kövessék azt, ahová Te vezeted őket. Közbenjárásod által ő tegyen képessé bennünket, hogy megerősíthessük a hivatásokat szerzetesi családunkban és arra bátorítson másokat is, hogy odaadó szolgájaként kövessék az evangéliumi tanácsokat. Ámen.
 

2023. december 24., vasárnap

Kívánunk az Alexiánus rend minden tagjának, segítőinknek és támogatóinknak, valamint az intézményeikben dolgozóknak, hozáttartozóiknak és szeretteiknek, áldott, békés karácsonyi ünnepeket, jó egészséget és kegyelmekben gazdag, boldog új évet.

2023. december 23., szombat

Karácsonyi filmajánló:  

Fegyverszünet karácsonyra - Joyeux Noël - Merry Christmas (2005)

A valós eseményeken alapuló háborús dráma az I. Világháború kitörésének évében játszódik karácsonykor. A harctéren küzdő francia, brit és német katonák, ha csak egy rövid időre is, de megszünnek ellenségek lenni és Krisztus születése napján megtörténik a csoda... Kiváló, minden sziruposságot nélkülöző, lélekemelő mozi, bármely korosztálynak tudom ajánlani.

Előzetes: https://www.youtube.com/watch?v=KRrr-CDXijs

2023. december 21., csütörtök

Szent Alexius halála, Franciaország 17. század

Ébredező Knock.

 

Langres-i breviárium (a zsolozsma számára előírt összes szöveget tartalmazó liturgikus könyv) Szent Alexiust ábrázoló díszítése, 1481, Franciaország.

2023. december 19., kedd

Ima hivatásokért

Urunk, a te lelked vezesse mindazokat, akiknek a hivatása a szerzetesi életre szól, és erősítsd meg azokat, akik a papságra vagy a szerzetesi életre kötelezték el magukat. Indíts arra férfiakat és nőket, hogy a te Egyházadat szolgálják, és tarts meg mindnyájunkat a te kegyelmedben. Ámen.

2023. december 18., hétfő

Az ír Alexiánus kolostor karácsonyi fényekben.

Advent 3. hete
 
Advent harmadik vasárnapja a keresztény hagyomány szerint a hit, remény, öröm és a szeretet négyeséből az örömöt jelenti. Ez a vasárnap az öröm vasárnapja, advent második felének kezdete, melyben a liturgia (és az adventi koszorú) színe a lila helyett a rózsaszín, ami az örömöt jelképezi.
 
Aranyosi Ervin: Advent, harmadik gyertya
 
Advent, harmadik vasárnap örömgyertyát gyújtunk,
rózsaszínre vált a lelkünk, nem nyomaszt a múltunk.
Közeledik a Karácsony, öröm gyúl lelkünkben,
a szeretet és a hála vendég életünkben.
Az Adventi várakozást még az is fokozza,
hogy minden nap, a Karácsonyt, még közelebb hozza.
A szeretet ünnepére készül minden lélek.
Három gyertya lángja fénylik, s hálatelt az ének.
 

2023. december 14., csütörtök

2023. december 12., kedd

Ima hivatásokért

Szeplőtelen Szűz Mária, mi, a Te fiaid, eléd járulunk és közbenjárásodat kérjük. Könyörgünk, tedd Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus elé leghőbb vágyunkat, hogy új tagok jöjjenek közénk, és legyenek ők is Alexiánus testvérek. Kegyes Szűzanya, aki ott álltál a keresztnél, segíts, hogy veled lehessünk a hitben, bátorságban és könyörületességben. Mi, Alexiánus testvérek, akik a szegénység, tisztaság és engedelmesség által a megszentelt életre kaptunk meghívást, örömmel mondjuk: magasztalja lelkünk az Urat és testvéri életünk tegyen tanúságot az ő országáról. Ámen.
 

A creeslough-i ferences templomban szúrtam ki ezt a pelikános üvegablakot (Pió atya szobra mögött), amin az anya a saját vérével táplálja a kicsinyeit. Ezzel a fajta ábrázolással, ami az önfeláldozó, feltétel nélküli szeretetet szimbolizálja, idáig csak a rendünk címerében futottam össze, jó volt látni egy más közegben is ezt a szép képet.


Volt szerencsém eltölteni egy hétvégét az Észak-Írországi Donegal megyében található Creeslough nevű kis falucska, ferences szerzetesek által üzemeltetett lelkigyakorlatos házában. A kétnapos lelkigyakorlat tematikája a karácsony, az arra való felkészülés volt. Az ezen a hétvégén született fotókból válogattam.

 

2023. december 11., hétfő

Advent 2. hete
 
Della Maria: Téli csendben

Hópaplan alatt a föld tavaszt álmodik.
Éji vándor a Hold csöndesen elköszön.
Hajnalra megpihennek az ölelések.
Szobákba reggelre nyugalom költözik.

Fák ágai, mint kócos hajamon a dér,
ezüstösen csillog a kelő Nap-fényben
Fáznak a távolban a hófödte hegyek.
Eresz alatt eltévedt cinke didereg.

Míg a természet kint a fagyban elenyész,
bent Advent gyertyája áraszt meleget.
Megváltó születik, s vele jő a remény,
szeretet gyújt fákon, szivekben fényeket.
 

2023. december 9., szombat

2023. december 8., péntek

A Szűz Mária Szeplőtelen Szíve nevét viselő kápolna, az amerikai Wisconsin államban található Gresham-ben, ahol korábban az Alexiánus testvérek novicius képző háza állt.

December 8 - A szeplőtelen fogantatás ünnepe

Rendünk életében a december 8, a szeplőtelen fogantatás ünnepe kiemelt helyet foglal el. A provincia, melynek neve a szeplőtelen fogantatást viseli - az amerikai, fülöp-szigeteki és a magyarországi házakat foglalva magában - általában ezen az ünnepen tartja a szerzetes testvérek fogadalom tételeit. Így 2015-ben Alexius testvér, míg 2016-ban Leó testvér tehette le örök fogadalmát ezen a napon.

2023. december 5., kedd

Fejezetek az Alexiánus rend történetéből 4.

A kölni cellita testvérek 1508-ban építtettnek először saját kápolnát a közösség számára, amit Szent Alexiusz tiszteletére emelnek. Majd X. Leó pápa jóváhagyásával, I518. augusztus 23-án hivatalos egyházi megerősítést nyernek a testvérek. Azzal, hogy Szent Alexiust választották közös védőszentjüknek, a celliták fokozatosan felvették új nevüket, az Alexiánus Testvérek elnevezést és laikus lestvérek közösségéből, hivatalosan is szerzetesrenddé alakultak.

A 3. kép az idén szeptemberben elhunyt, Latin-Amerika Picassojaként emlegetett kolumbiai Fernando Botero festőművész alkotása, ami talán az egyik legismertebb ábrázolása X. Leó pápának.
 
 

2023. december 4., hétfő

Advent 1. hete

Schrenk Éva: Adventre várva
 
Várva várni azt, hogy eljön Jézus Krisztus csillaga.
Karácsonynak,születésnek, boldogságos, szent napja.
Minden héten meggyújtani egy új gyertyát: tűzvarázs.
Csendesedni, belül égni, Rá figyelni, halk szavát.
Szívet tárva ünnepelni, s énekelni dallamát.
 
Ima hivatásokért

Háromságos egy Isten, Atya, Fiú és Szentlélek, hallgasd meg kérésünket, és alapíts új Alexiánus testvér közösséget, akik hűséggel viszik tovább gyógyító küldetésedet, és tanúságot tesznek országodról a mi megtört világunkban. Kérünk, áldj meg minket Alexiánus testvérekkel, akik Jézus szívével és lelkével gondoskodnak a betegekről, haldoklókról, szegényekről, idősekről és kirekesztettekről. Adj nekik célt, amely alapítónk örökségében gyökerezik, adj nekik erőt, hogy kiállják a mai kor kihívásait és adj nekik - megújult reményt a jövőhöz. Kérjük ezt a te nevedben. Ámen.
 

Szent Kevin és a napkelte, Knock, Írország
 
A szobor az ír szent életének legismertebb csodáját illusztrálja. Miközben a remete Kevin elmélyülten meditált, felfelé fordított tenyerét olyan mozdulatlanul tartotta, hogy egy feketerigó szállt le rá és fészket rakott benne. A szent ezután úgy döntött, hogy mozdulatlanul marad, mint egy fa, amíg a fiókák biztonságosan ki nem keltek és el nem hagyták a fészket.
 
 

2023. december 2., szombat

Középkori kódex díszítés, Szent Alexius életéből vett jelenetekkel.