2019. január 30., szerda

Filmajánló:

Az idei év talán legnagyobb Oscar esélyes filmje, az elfogadásról és a toleranciáról. Sose megy ki a divatból... Tudjuk ajánlani!

https://www.youtube.com/watch?v=QkZxoko_HC0


2019. január 28., hétfő

Érdekességek a múltból - 1937

Prospel Redel Alexiánus testvér, aki az Elizabeth kórház mentőseként szolgál, az elsők között érkezik ki a Hindenburg katasztrófa helyszínére. A Hindenburg egy német Zeppelin-léghajó volt, a maga idejében a legnagyobb, ember alkotta szerkezetnek számított, amely a levegőbe emelkedett. A Harmadik Birodalom és az Amerikai Egyesült Államok közötti utakra tervezték. 1937. május 6-án leszállás közben, máig tisztázatlan körülmények között kigyulladt és teljesen megsemmisült a New Jersey állambeli Lakehurst városában. A katasztrófa, amelyben 35-en haltak meg, véget vetett a nagy méretű léghajók korának.


Az Alexiánus Testvérek Kongregációjának címere

A kongregáció címere sokat változott az évszázadok alatt. A mai formája három mezőre osztható, amelyek jelképezik rendünk szellemiségét és tevékenységét. A fenti részben egy pelikán látható, aki a fiókáit táplálja saját szíve vérével – ez a keresztény szeretet önfeláldozó szimbóluma. A két ásó a bal alsó mezőben az Alexiánus Testvérek korábbi tevékenységének az emlékét idézi: a holtak temetését balsors idején. A repülő holló pedíg az ínséget szenvedők táplálását jelképezi, azt az erényt, amelyet a Kongregáció évszázadokon át gyakorolt. A címerpajzs hátteréből emelkedik ki a kereszt jelezvén, hogy a keresztben, Krisztusban áll az üdvösségünk. Körben a szalagon Szent Pál szavai olvashatók: „Caritas Christi Urget Nos” – „Krisztus szeretete sürget minket.” (2 Kor 5:14)2019. január 23., szerda

Hó, hó, hó...

Havas képek a Szent Alexius kolostorról és a Szent Erzsébet Otthonunkról.


2019. január 22., kedd

Rendünkben a szerzetes testvérek hármas fogadalmat tesznek. Ez látható a képen, a szegénység, tisztaság és engedelmesség ábrázolása, az amerikai Signal Mountain-ban lévő Alexiánus kolostor kápolnájának üvegablakain.

2019. január 21., hétfő

Alexiánus történelem IX.


Az évszázadok folyamán tovább bővült a testvérek szolgálata. A halottak búcsúztatása, eltemetése és az idős, beteg, szegény emberek, árvák szolgálata mellett, a mentálisan beteg emberekkel és a börtönök foglyaival való törődés is a feladatukká vált. A Celliták meglátogatták a halálra ítélteket és velük töltötték utolsó óráikat, imádkozva értük. Elkísérték őket a vesztőhelyre, ahol a kivégzés előtt egy keresztet megcsókolva, kimutathatták bűnbánatukat a halálra ítéltek. Az utolsó kép egy ilyen speciális keresztet mutat, amelyet Kölnben használtak a 13. században, és jelenleg a neuss-i Alexiánus közösség őriz.

A pestis elvonulása után, az emberi butaság szedte tovább az áldozatait. Elkezdődtek az boszorkányperek…


2019. január 17., csütörtök

Szent Alexius opera

És az olvasnivalók mellé egy érdekes hallgatnivaló, Stefano Landi olasz zeneszerző műve, az 1632-es Sant'Alessio, Szent Alexius életéről szóló zenemű, ami az egyik első opera volt a zenetörténetben.


2019. január 16., szerda

Alexiánus irodalom

Habár rendünk 800 éves múltra tekint vissza, nem sok nyomtatott információ érhető el rólunk, azok is többségében angol nyelven. A legfontosabbak:

Christopher J. Kauffman: Tamers of Death Vol. 1. – The History of The Alexian Brothers from 1300 to 1789 (1976, New York)

Christopher J. Kauffman: The Ministry of Healing Vol. 2. – The History of The Alexian Brothers from 1789 to the Present (1978, New York)

Lawrence Davidson: The Alexian Brothers of Chicago – An Evolutionary Look at the Monastery and Modern Health Care (1990, New York)

Az első kettő a kezdetektől napjainkig, pontosabban az 1970-es évekig követik az Alexiánus rend történelmének alakulását, míg a harmadik a chicago-i Alexiánus közösség életére koncentrál.
Létezik még egy belső kiadású, nagyobb lélegzetű, csak fénymásolatos formában elérhető írás Ignatius Wiegers testvértől, amely jó 200 oldalban részletezi az aacheni Alexiánus közösség történetét.

Az aktuális rendi hírekről az évente 4-szer megjelenő, szintén angol nyelvű The Alexians-ból értesülhetük, amely mindegyik misszió, így a magyar közösség és a Szent Erzsébet Otthon fontosabb történéseiről is beszámol.

Magyar nyelvű írások, a két örökfogadalmas testvér Leó és Alexius testvér által összegyűjtött, lefordított és szerkesztett "Fejezetek a rend történetéből" című szöveggyűjteményben érhetők el, valamint a rend történetét bemutató, talán kicsit formabontónak tűnő, de jól sikerült és magyarra is lefordított képregény. A magyar nyelvű írásokat, a képregénnyel együtt szabadon letölthetővé tettük, amelyek az alábbi linkről érhetők el:

https://data.hu/get/10759926/ALEXIANUS_TESTVEREK.rar


2019. január 14., hétfő

Alexiánus történelem VIII.

Elődeink speciális jogosítványokat kaptak a városok vezetőitől a halottak felkészítésére, eltemetésére. Mivel ez nagyon fontos feladat volt és nem tűrt halasztást, megvédték őket a támadásoktól, mert sokan eretnek mozgalomként tekintettek rájuk. A Beghárdok vagy Celliták működésének megítélésében a zavart az okozta, hogy a katolikus hierarchián kívül végezték szolgálatukat. Még a rettegett inkvizíció is perbe fogta 1369-ben a mai Németország területén szolgáló testvéreket. A zaklatások tovább folytatódtak, míg XI. Gergely pápa ki nem adta rendeletét, amely megvédte a közösségeket a hatalmaskodó egyházi vezetőktől és vallási fanatikusoktól.

Alexiánus szerzetes figura a 19. század első feléből. Öltözete megfelel az általunk ma is hordott habitussal, kivéve a legfelül viselt köpennyel, ami nálunk kiegészül egy kapucnival.


2019. január 13., vasárnap

Alexiánus történelem VII.

Ez a kép, ami egy franciaországi bencés kolostorban található, Tobias testvért ábrázolja, akit a hagyomány szerint az Alexiánus közösség megalapítójának tartanak, habár erre nincs semmilyen bizonyíték. Ami biztos, hogy közösségbe fogta a testvéreket és ápolói valamint a halottak eltemetésére összpontosító közösséggé szervezte a Cellitákat. A képen jól látszanak a Celliták szolgálatának szimbólumai: a koponya, a szarkofág, a koporsó, az ásók és a temetési gyertyák.

2019. január 12., szombat

Egy ritka Alexiánus testvér ábrázolás (nyomat) 1714-ből.

Alexiánus történelem VI.

A fekete halál tombolásának idején a Celliták megnevezés vált általánossá: a latin cella jelentése kis templom, kápolna vagy sír, utalva a testvérek által végzett, a pestis áldozatainak keresztény hagyomány szerinti eltemetésére. "Átvonuló testvérek" néven is ismerték elődeinket, amikor a haldokló embereket elkísérték utolsó útjukra. Szegény vagy kenyér testvérként is emlegették őket, mert kenyeret koldultak, hogy táplálhassák a szükséget szenvedőket. "Seelbruder", azaz lelki testvér nevet is kaptak, mert az emberek lelki igényével, szükségleteivel is törődtek. Miután a pestis lecsillapodott, a legfontosabb feladat az áldozatok eltemetése volt, elődeink koporsóvivők lettek, virrasztottak a halottak mellett, imádkozva, énekelve, innen ered a "kántáló testvérek„ elnevezés.


2019. január 11., péntek

Alexiánus történelem V.

Míg a fekete halál tombolt Európában, Achen város vezetése átalakíttatott egy várat kórházzá, ahol négy testvér teljesített szolgálatot  Egyre több közkórházra lett szükség, hiszen a pestis miatt kiközösített emberek az utcákon, szabad ég alatt haltak meg ezrével. Így kezdődött az Alexiánus testvérek szolgálata, akik a kidobott, magára hagyott embereket elkísérték a kórházakba. A városlakókban félelmet keltett ez, és sokszor nem engedték, hogy a betegek és a segítő testvérek végigmenjenek az utcájukon, ezzel is megfertőzve az egészségeseket. De a város vezetése felkarolta őket és a beteg emberek is hálásak voltak a testvérek segítségéért.


2019. január 10., csütörtök

Alexiánus történelem IV. - A fekete halál

A XIV. században kitört európai pestisjárvány - a legnagyobb pusztítást az 1347–53 között tomboló végezte -, ami még a XVII. században is szedte áldozatait, a lakosság majd 50 százalékával végzett. Ez az időszak volt az Alexiánus Testvérek rendjének születése, mikor elődeink a beghárdok életüket feláldozva ápolták a járvány áldozatait, kiket a hozzátartozók hagyták meghalni a városfalakon kívül.

2019. január 9., szerda

Alexiánus történelem III. - A beghárdok

A beghina közösségek férfi megfelelői voltak a beghárdok, akik hasonlóan szervezték meg az életüket, mint a beghinák. A fizikai munka mellett koldultak is és ezekből a csoportokból fejlődtek ki a mai alexiánus közösségek. Öltözetük megfelelt a korabeli XIV. századi férfi viseletnek, kiegészítve az övükön hordott rózsafüzérrel.

"Az emberek többsége azt hiszi, hogy csak adni nagylelkűség. Pedig az elfogadás is a szeretet aktusa. Hagyni, hogy boldoggá tegyenek minket, amitől a másik is boldog lesz."

Paulo Coelho


2019. január 8., kedd

Alexiánus történelem II. - A női közösségek

A női beghina mozgalom, a mai Belgiumban található liège-i egyházközség területéről indult. A hagyomány szerint Lambert Le Bègue, Liège plébánosa hozta létre az első beghina közösséget. Kolostort és templomot alapított a háborús özvegyek és árvák részére, akik nemcsak egymást, de minden rászorulót segítettek a városban. A beghinák civilek maradtak, nem szerveződtek vallásos, szerzetesi közösséggé. 

2019. január 6., vasárnap

Ima hivatásokért: Háromságos egy Isten, Atya, Fiú és Szentlélek, hallgasd meg kérésünket, és alapíts új Alexiánus testvér közösséget, akik hűséggel viszik tovább gyógyító küldetésedet, és tanúságot tesznek országodról a mi megtört világunkban. Kérünk, áldj meg minket Alexiánus testvérekkel, akik Jézus szívével és lelkével gondoskodnak a betegekről, haldoklókról, szegényekről, idősekről és kirekesztettekről. Adj nekik célt, amely alapítónk örökségében gyökerezik, adj nekik erőt, hogy kiállják a mai kor kihívásait és adj nekik megújult reményt a jövőhöz. Kérjük ezt a te nevedben. Ámen.

A rajz a 2013-ban elhunyt Valentino Bianco alexiánus testvér munkája.

2019. január 3., csütörtök

Alexiánus történelem I. - A kezdetek

Az Alexiánus testvérek rendjének pontos eredetét homály fedi és a középkort megelőző időkben gyökerezik. A testvériségről szóló első híradás 1259-re tehető, amikor egy dokumentum a beghárdokra (férfiak) és a beghinákra (nők) utal. Ezek cölibátusban élő keresztény laikusok, férfiak és nők közösségei voltak, akik azért jöttek össze, hogy még odaadóbb imádságos keresztény életet éljenek és szolgálják felebarátaikat az adott kor igényei szerint. Eredetileg a Rajna menti területeken alakultak ki első közösségeik a mai Németország, Belgium, Hollandia és Franciaország területén.