2019. január 28., hétfő

Az Alexiánus Testvérek Kongregációjának címere

A kongregáció címere sokat változott az évszázadok alatt. A mai formája három mezőre osztható, amelyek jelképezik rendünk szellemiségét és tevékenységét. A fenti részben egy pelikán látható, aki a fiókáit táplálja saját szíve vérével – ez a keresztény szeretet önfeláldozó szimbóluma. A két ásó a bal alsó mezőben az Alexiánus Testvérek korábbi tevékenységének az emlékét idézi: a holtak temetését balsors idején. A repülő holló pedíg az ínséget szenvedők táplálását jelképezi, azt az erényt, amelyet a Kongregáció évszázadokon át gyakorolt. A címerpajzs hátteréből emelkedik ki a kereszt jelezvén, hogy a keresztben, Krisztusban áll az üdvösségünk. Körben a szalagon Szent Pál szavai olvashatók: „Caritas Christi Urget Nos” – „Krisztus szeretete sürget minket.” (2 Kor 5:14)