2011. december 24., szombat

Adományok 2011

"A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek,
 mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten." 
(Zsidókhoz írt levél 13:16)


2011. december 19., hétfő

Karácsonyi üdvözlet


Móra László: Karácsony este

Mikor szent karácsony csillagfénye árad,
Kevesebb a könnycsepp, kevesebb a bánat.
Akinek asztalán nincs kalács, csak kenyér,
Káromló szó helyett imát susog szegény,
Hisz karácsony este Isten jár a földön,
Hogy a nyitott sebre, fehér gyolcsot kössön.

Mikor szent karácsony ajtót nyit a szíven,
Súgja a gazdagnak, hogy máson segítsen!
Értse meg a könnycsepp kínzó kiáltását,
Nincstelen testvérek boldogtalanságát,
Hogy karácsony este: palota és börtön
Széppé szépüljön, ha Isten jár a földön!

Mikor szent karácsony angyalai szállnak,
Öröm a vendége minden magyar háznak.
Eltörpül ilyenkor a lárma, az árnyék
S megszépül a szívben mindmegannyi szándék,
Mert karácsony este Isten jár a földön,
Hogy templommá váljék palota és börtön!

Mikor szent karácsony csillagfénye árad,
Termő öle nyílik égi barázdáknak
S amíg száll a szikra a fenyőfa ágon:
Szóródik a sok mag szerte a világon.
A megszentelt földbe az Isten veteget.
Minden elvetett mag: szeretet! szeretet!

2011. december 8., csütörtök

Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

A mai napon ünnepeljük Szűz Mária szeplőtlen fogantatását, ami missziónk számára, amely a Szeplőtelen
Fogantatás Tartományához tartozik,  kiemel fontossággal bír. Rendünkben ezen a napon tartják a
beöltözéseket, fogadalomtételeket és fogadalom megújításokat.


       Bartolomé Esteban Murillo: Szeplőtelen fogantatás