2013. szeptember 17., kedd

Tétszentkúti búcsú

Szeptember 14-én részt vettünk a tétszentkúti búcsúban. A testvérek vezetésével, a hívekkel együtt mondtuk a rózsafűzért és litániát. A mise főcelebránsa dr. Mészáros István prépost volt, az ünnepi szentmisét gyertyás körmenet zárta a Szűzanya szobrával.

Augusztus 20. Nemzeti ünnepünk

Augusztus 20-án, a keresztény magyar államalapítás nemzeti ünnepén rendünk Szent Erzsébet Otthonában a szentmisét Németh Gábor atya celebrálta és áldotta meg az új kenyeret az ünnepi szentmise alkalmával.

Az új kenyér

2013. szeptember 9., hétfő

Provinciálisunk látogatása

Július végén, az új provinciálisunk Daniel McCormick látogatta meg közösségünket és töltött velünk egy hetet. József testvér halála óta ez volt a második látogatása nálunk és decemberben újra meglátogatja a magyarországi missziót, Leó testvér és Alexius testvér második ideiglenes fogadalomtételének okán.

 
A kolostor Szent Bernadett kápolnájában (balról):
Pió testvér, Daniel McCormick, Kelemen atya, Alexius testvér és Leó testvér