2023. november 30., csütörtök

Ima szerzetesi hivatásokért

Urunk, a te lelked vezesse mindazokat, akiknek a hivatása a szerzetesi életre szól, és erősítsd meg azokat, akik a papságra vagy a szerzetesi életre kötelezték el magukat. Indíts arra férfiakat és nőket, hogy a te Egyházadat szolgálják, és tarts meg mindnyájunkat a te kegyelmedben. Ámen

A knocki kegyhely hajnalban.

 

Reggeli látogatás a Knocki temetőben.

 

Sean testvér az ír Alexiánus közösség tagja, idén ünnepelte 86. születésnapját. A napi szentmiséken ő szolgáltatja a zenét, segít a főzésben a testvéreknek és a helyi, Szent János napközi intézményben (utolsó kép) szolgálja az oda látogató idős embereket.

 

Jacques Callot - Szent Alexius (1636)

2023. november 20., hétfő

Ima hivatásokért

Uram, kegyelmed támasszon új Alexiánus nemzedéket, amely folytatja a te gondoskodó szolgálatodat a legnyomorultabbak körében. Mi, akik elköteleztük magunkat a gyógyító szolgálatban, legyünk gondoskodó, törődő, egyszerű emberek. Add, hogy hűségesek maradjunk hívásodhoz, és tanúságot tegyünk igazságodról. Add, hogy akik a mi életünkre kaptak meghívást, nagylelkűen válaszoljanak kongregációnk lelkületére, és hozzák el kegyelmedet és megbocsátásodat az Egyházban. Ámen.
 

Szárnyasoltár részlet - (balról) Keresztelő Szent János, Szent Cecília, Szent Alexius és Szent Ágnes, 15. század 2. fele, Németország.

2023. november 17., péntek

Szent Erzsébet Otthonunk internetes elérhetőségei:

IX. Pius pápa közbenjáró imája Árpád-házi Szent Erzsébethez

Szent Erzsébet, világító példádon felismerheti a világ, mire képesítheti a szeretet, a hit és az alázat a keresztény lelket. Szíved minden erejével egyedül és csupán Istenedet szeretted, tiszta és bensőséges szeretetet ajándékoztál neki. Ezért már itt a földön megízlelhetted a mennyország örömeit és gyönyörűségeit, amelyek azokra a lelkekre várnak, akik hivatalosak az imádásra méltó isteni Bárány lakomájára. Földöntúli világosság, rendíthetetlen hit töltött el téged. Az Evangélium nemes leánya voltál. Felebarátodban Urunkat, Jézus Krisztust láttad. Ezért lelted örömedet abban, hogy a szegényekkel legyél, nekik szolgálj, felszárítsd könnyeiket, bátorságot önts beléjük, mindenféle szükséges szolgálatot teljesíts irántuk betegségeikben és szenvedéseikben egyaránt, amelyeknek mi, emberek, alávetettek vagyunk.
 
Szeretetre méltó Szent Ezsébet! Téged egészen különleges módon szeretett Isten. Légy most a mennyben lelkünk oltalmazója, és segíts minket, hogy mindjobban tetszhessünk Jézusnak! A magas mennyből tekints le reánk! Tekinteted már súlyos betegségekből meggyógyított embereket itt a földön. Mi itt élünk a világban, ebben a rossz, romlott, az Isten ügyeivel szemben közönséges világban. Ezért fordulunk hozzád bizalommal. Kérd az úrtól értelmünk megvilágosodását és akaratunk megerősödését, hogy megtaláljuk lelkünk békéjét és az igaz szeretetet.
 
 
Adam Elsheimer (1569-1609), Szent Erzsébet ételt oszt a betegeknek.
 

2023. november 13., hétfő

Szent Alexius csont ereklye (ex ossibus), a hitelességét igazoló vatikáni dokumentummal.

Rosie a kolostor kutyusa és az ír Alexiánus közösség tagja Barry testvér kergetik a lasztit.

Kéziratos kódex részlet, 1490-1500, Párma, Olaszország

Iniciálé (írásos munkákban a fejezet vagy a bekezdés díszes első betűje, amely általában nagyobb a szöveg többi karakterénél. Az iniciálé szó a latin initialis szóból származik, melynek jelentése elöl álló, kezdet) a közepén Keresztelő Szent Jánossal, körben remete szentek életének epizódjaival valamint Krisztus szenvedéseinek jelenteivel és azok eszközeivel (kalapács, ostor, lándzsa és szivacs, az áruló Júdás keze az aranytallérokkal stb.

A bal alsó részen Szent Alexius életének talán legtöbbet ábrázolt pillanata, a szülei házában, a lépcső alatt magát meghúzó szent látható.

2023. november 12., vasárnap

A 13. században élt I. Sándor orosz fejedelem (első sor középen) szentek, köztük Szent Alexius, Szent György, Egyiptomi Szent Mária, Sztudita Szent Teodor és Rilai Szent Iván társaságában. Alekszandr Nyevszkij-t az orosz ortodox egyház a 16. század közepén szentté avatta. Orosz ikon, 1894.

2023. november 11., szombat

2023. november 10., péntek

Szent II. János Pál pápa imája hivatásokért

Isten Fia, téged az Atya minden idők, minden emberéhez küldött a Föld minden részére! Téged kérünk Mária által, a te édesanyád és a mi édesanyánk által: ne engedd, hogy Egyházad hiányt szenvedjen hivatásokban, különösen ne hiányozzanak azok, akik egészen a te országodért szentelik magukat. Jézus, te vagy az ember egyetlen Megváltója! Testvéreinkért imádkozunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hivatásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő Evangéliummá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába! Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged! Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Ámen.
 

Az ír Alexiánus közösség tagja Dominic Walsh testvér, az írországi szigetek egyikén egy méhkas formájú meditációs cella (Beehive Meditation Cell) előtt. Ezek a kőből faragott építmények a 6-8. század környékén voltak használatban Írország szerte, amelyben remeték és szerzetesek éltek. Dominic testvér a 70-es években a provinciálisi poziciót is betöltötte a rendben.

 

Az Alexiánus rendi öltözetek alakulása az évszázadok (15.-tól) folyamán.