2019. december 31., kedd

Az Alexiánus testvérek kívánnak otthonunk minden lakójának, dolgozójának, hozzátartozóinak és szeretteinek áldott, békés, kegyelmekben gazdag, boldog új évet!

2019. december 25., szerda

Az előző évek hagyományait követve, közös énekléssel köszöntöttük karácsony ünnepét, Szent Erzsébet Otthonunk lakóival.


2019. december 23., hétfő

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és kegyelmekben gazdag, boldog új évet kívánnak az Alexiánus testvérek!

2019. december 13., péntek

Elkészült az Alexiánus rend történetét bemutató, magyar nyelvű szöveggyűjtemény, 4. kibővített változata. Az alábbi linken letölthető, pdf formátumban:

https://data.hu/get/12204123/Alexianus_Testverek_Kongregacioja_-_Fejezetek_a_rend_tortenetebol.pdf

2019. december 9., hétfő

December 8 - A szeplőtelen fogantatás ünnepe

Rendünk életében a december 8, a szeplőtelen fogantatás ünnepe kiemelt helyet foglal el. A provincia, melynek neve a szeplőtelen fogantatást viseli - az amerikai, fülöp-szigeteki és a magyarországi házakat foglalva magában - általában ezen az ünnepen tartja a szerzetes testvérek fogadalom tételeit. Így 2015-ben Alexius testvér, míg 2016-ban Leó testvér tehette le örök fogadalmát ezen a napon.

 

2019. december 6., péntek

Szent Miklós ünnepén kívánunk áldott, boldog ünnepet minden családnak és a kis gyerkőcöknek, akik igazán átérzik ennek a napnak a fontosságát.


2019. december 4., szerda

Érdekes adalék Szent Alexius magyarországi tiszteletének elterjedéséről, az 1939-ben megjelent Magyar Könyvszemléből. 


2019. december 2., hétfő

Ima hivatásokért

Mennyei atyánk, szerető gondoskodásodba ajánlunk minden Alexiánus testvért, akiket fiad, Jézus megbízott azzal, hogy napjainkban is folytassák gyógyító szolgálatát. Küldd le ránk szentlelkedet. Adj bátorságot döntéseinkben és kegyelmet, hogy igazak legyünk hivatásunkhoz. Áldj meg bennünket a betegek, haldoklók, szegények, idősek és kitaszítottak szolgálatában. Add, hogy testvériségünk egysége folyamatosan növekedjen. Ámen.

Schrenk Éva: Adventre várva

Várva várni azt, hogy eljön Jézus Krisztus csillaga.
Karácsonynak,születésnek, boldogságos, szent napja.

Minden héten meggyújtani egy új gyertyát: tűzvarázs.
Csendesedni, belül égni, Rá figyelni, halk szavát.

Szívet tárva ünnepelni, s énekelni dallamát.

2019. november 19., kedd

A Szent Erzsébet napi reggeli zsolozsmánk első olvasmánya, Szent Pál talán legszebb gondolatait tartalmazza, melyeket "szeretethimnusz"-ként is szoktak idézni.

"Testvéreim! Törekedjetek értékesebb adományokra! Ezért mindennél magasztosabb utat mutatok nektek.

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Lehet prófétálótehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat; hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom bár mindenemet a nélkülözők között, odaadhatom a testemet is égő áldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, ami töredékes. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek meg mindent, ahogy most engem ismernek.

Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet."

 
Ma van Árpád-házi Szent Erzsébet, Otthonunk patrónájának, a szolgáló szeretet szentjének az ünnepe. Ő az egyik méltán legnépszerűbb magyar szent, emlékezzünk rá a művészetben megjelent ábrázolásaival.2019. november 17., vasárnap

Provinciálisunk, Daniel McCormick testvér hivatalos vizitációja alkalmával, szerencsére volt alkalmunk egy kis lazításra is. Budapesten meglátogattuk a jó három éves felújítási munkálatok után tavaly októberben megnyílt Szépművészeti Múzeumot. Az állandó kiállítások mellett, két szenzációs időszaki bemutatót, a "Rembrandt és tanítványai"-t valamint a Rubens, Van Dyck és a flamand festészet fénykora című kiállításokat is megnézhettük. Az itt készült képekből válogattunk.2019. november 10., vasárnap

Az Alexiánus Testvérek Kongregációjának provinciálisával, Daniel McCormick testvérrel, a győri Szentlélek templom előtt álló Szent II. János Pál pápa szobra előtt.

2019. november 2., szombat

Halottak napjára:

Pecznyik Pál: Vándorok vagyunk

Két évszám között
Rövid kis vonás,
Földi életünk
Csupán villanás.
Mint borús égen
Villám fénye ad,
Suhan, mint madár,
Mint a gondolat?

Mégis oly sokan
Kérkednek vele,
Mások keze meg
Munkával tele.
Időt nyújtani
Soha nem lehet,
Rövid az időnk
Itt a föld felett.
Halál éjjele
Hamar ránk borul,
Porból szőtt testünk
Ismét porba hull.


Vándorok vagyunk,
Ha tetszik, ha nem,
Ha szólít az Úr,
Innen menni kell.
Időnk itt rövid,
Úgy bánjunk vele,
Hogy életünk
Lehessen tele
Égi örömmel,
Amely végtelen,
s tükrözze arcunk
Majd a mennyben fenn!


Ámen

2019. október 28., hétfő

Képek a múltból:

József testvér, a magyarországi misszió alapítója, Warren Longo CFA és Richard testvérek az amerikai közösségből.


2019. október 27., vasárnap

A héten volt Szent II. János Pál emléknapja, emlékezzünk rá egy szép gondolatával:

"Szükségünk van megtalálni Istent, de Őt nem találhatjuk meg a zajban és nyugtalanságban. Isten a csend barátja. Nézzétek a természetet, ahogy a fák, a virágok, a fű csendben növekszik; nézzétek a csillagokat, a Holdat és a Napot, ahogy csendben haladnak… Szükségünk van a csendre, hogy megérinthessük a lelkeket."

2019. október 23., szerda

Október 23. az 1956-os magyarországi forradalom és szabadságharc emléknapja. Emlékezzünk rá egy olyan gondolattal, ami mind a mai napig érvényes és aktuális.

"A demokrácia, a szabadság és az emberi jogok valódi értelmet nyertek az emberiség számára, ezért egyetlen nemzetnek sem hagyhatjuk, hogy kiforgassák, és a diktatúra, az elnyomás szinonimáivá tegyék." - Eleanor Roosevelt

2019. október 21., hétfő

Hét indító gondolat, a reggeli zsolozsmánk könyörgéséből: "Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük."

2019. október 9., szerda

Képek a múltból: 2010 augusztus 30.

Talán az első fotó a két zöldfülű újoncról, Leó és Alexius testvérről a magyarországi Alexiánus misszió noviciusairól a német provincia vezetőjével, Nikolaus testvérrel (középen).


2019. október 8., kedd

Igazán unikum képek a chicago-i Szent István templomról, ahol mind a mai napig magyarul is miséznek! A 2. képen ott az a bizonyos híres TIME címlap 1957-ből (a templomban van kiállítva), ami az év emberének választotta az 1956-os magyar hősöket. 

Hatalmas köszönet a képekért Torch testvérnek!


2019. október 4., péntek

Október 4.: Assisi Szent Ferenc, a ferences rend megalapítójának, az állatok, a természet védőszentjének emléknapja és az Állatok Világnapja is egyben. A hagyomány szerint a szent értett az állatok nyelvén és az egyik legnépszerűbb ábrázolása a művészetben, mikor prédikál az állatoknak.

2019. október 2., szerda

Október 2: a Szent Őrzőangyalok ünnepe

„A szerencse valójában nem más, mint hogy az ember körülnéz, hogy meglássa, hol vannak a barátai: mert az angyalok az ő szavaikon keresztül hallatják a hangjukat.” Paulo Coelho

2019. október 1., kedd

Válogatás a Signal Mountain városában működő "Alexian Village"-ben található idősotthon múltját bemutató képekből. Az intézmény már nem a renddé, de nagyon érdekes, hosszú múlttal rendelkezik. Pl. a 3. képen jól látszik, hogy az étterem részben a testvérek szolgáltak fel és igazából szinte minden feladatot ők láttak az az otthonban. A 7-8. kép egy hálaadási vacsora menüjét mutatja. A bőséges, sok fogásos ebéd 1926-ban, kemény 2 Dollárba került...


2019. szeptember 30., hétfő

Egy jó kép, ami a múlt heti generális gyűlés idején készült. Balról Torch testvér és mellette a német Alexiánus közösség vezetője Nikolaus testvér, aki nálunk is sokszor járt már.

2019. szeptember 25., szerda

"Az én természetes életfilozófiám az, hogy élvezd a nagyszerű dolgokat, amiket az élet adhat, és próbálj megbirkózni a rossz tapasztalatokkal." - Bud Spencer


"Egy társadalmat annak alapján kell megítélni, hogy hogyan bánik leggyengébb tagjaival; és a legsebezhetőbbek között vannak a még meg nem születettek és a haldoklók." 


Szent II. János Pál pápa szobra a győri Szentlélek templom előtt

2019. szeptember 20., péntek

Alig ért véget a provinciális gyűlés, jövő héten kezdődik a generális gyűlés. Az eseménynek otthont adó kolostor hátterében ott figyel a magyar zászló is. Köszönet a képért Torch testvérnek.

Ma emlékezünk Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong Haszang Szent Pál és társaik, vértanúk napjára. Ők voltak azok, akik a XVII. század első felében eljuttatták a kereszténységet Koreába és hitükért vértanúhalált haltak.

A témában született egy igazán kiváló film Martin Scorsese rendezésében, Némaság - Silence (2016) címmel, ami jezsuita hittérítők életét (Liam Neeson, Andrew Garfield, Adam Driver tolmácsolásában) mutatja be a XVII. századi Japánban.

https://www.youtube.com/watch?v=M5nJeEZD8q4

2019. szeptember 18., szerda

Vision - Vocation Guide

Az USA-ban minden évben megjelenik ez a több, mint 100 oldalas, mind kivitelezésében, mind tartalmában igényes kiadvány. Megpróbál segíteni, a magukban vallásos hivatást érző érdeklődő fiataloknak, hogy ne "vakugrás" legyen számukra a papi vagy éppen szerzetesi élet. Interjúk, gyakori kérdések és arra adott válaszok, a különböző szerzetes rendek bemutatkozása, elérhetőségeik stb. Talán itthon sem lenne haszontalan egy hasonló kiadvány.


2019. szeptember 16., hétfő


 Még 2014-ben, első amerikai látogatásunk alkalmával találkoztunk először azzal a kiváló ötlettel (amit el is "loptunk"), hogy megosszuk Szent Erzsébet otthonunk lakóinak munkáját az érdeklődő látogatókkal. Most a kinti lakók munkáiból válogattunk és egy másik jó ötletet is hoztunk haza, ez egy amolyan "Dicsőség fal", amelyen a lakók megoszthatják régi fotóikat, amelyek fontosak voltak számukra, életük egy jelentős pillanatát örökítik meg.


Provinciális gyűlés Signal Mountain, Tennessee, 2019.09.08-13.:

Évről évre összeülnek az Alexiánus testvérek, hogy megvitassák a Szeplőtelen Fogantatás provincia ügyeit. Mindegyik misszió képviseltette magát, így az amerikai, a Fülöp-szigeteki és a magyarországi misszió képviselője is részt vett a megbeszélésen. A magyarországi misszió sorsa biztosított, a jövőbeni terveink támogatva vannak, köszönet érte provinciálisunknak Daniel McCormick testvérnek. Szeretnénk köszönetet mondani a kiváló szervezésért, különösen is Richard Lowe testvérnek és Torch testvérnek, aki a sűrű program mellett is talált lehetőséget a "csavargásra" és ismerve Alexius testvér szeretetét a kis állatok iránt, egy állatmenhelyre is ellátogathattunk.


Alexiánus történelem:

Ez az 1984-ben készült szép falikárpit, Signal Mountain városában működő "Alexian Village"-ben található idősotthon halljában van és rendünk több mint 800 éves múltját összefoglalva mutatja be az összes Alexiánus missziót, amit az évszázadok alatt a testvérek indítottak. Érdekesség, hogy a meg nem valósultak is ott vannak rajta, így pl. az Afrikai vagy mexikói missziók is. Természetesen a magyarországi misszió itt még nincs feltüntetve, hiszen az csak jó 10 évvel később indult el.

2019. szeptember 14., szombat

Imádság az Alexiánus testvérekért

Ó, Miasszonyunk, Szt. Alexius patrónusa, te adtál erőt és támaszt „Isten emberének". Amikor életünk zarándokútján járunk, Szt. Alexiushoz hasonlóan bennünket is ösztönözz arra, hogy együtt érző, alázatos és egyszerű emberek legyünk. Add, hogy meglássuk fiad, Jézus arcát mindazokban, akiket szolgálunk. Adj alázatot, hogy tudjunk a legkisebb testvéreink felé is fordulni. Adj erőt, hogy növekedhessünk az életszentségben, ebben a széttört világban. Ámen

Kép: a Tennessee állam, Signal Mountain városában élő Alexiánus közösség kápolnájának Szent Alexiust ábrázoló üvegablaka.

2019. szeptember 5., csütörtök

1997. szeptember 5-én hunyt el a Szeretet Misszionáriusai szerzetesrend alapítója, a szegények legszegényebbjeiért életét adó, Nobel-békedíjas, 2016. szeptember 4-én szentté avatott Kalkuttai Teréz anya. Emlékezzünk rá az általa írt gyönyörű Élet himnuszával:

Az élet egyetlen - ezért vedd komolyan!
Az élet szép - csodáld meg!
Az élet boldogság - ízleld!
Az élet álom - tedd valósággá!
Az élet kihívás - fogadd el!
Az élet kötelesség - teljesítsd!
Az élet játék - játszd!
Az élet vagyon - használd fel!
Az élet szeretet - add át magad!
Az élet titok - fejtsd meg!
Az élet ígéret - teljesítsd!
Az élet szomorúság - győzd le!
Az élet dal - énekeld!
Az élet küzdelem - harcold meg!
Az élet kaland - vállald!
Az élet jutalom - érdemeld ki!
Az élet élet - éljed! 

2019. szeptember 3., kedd

Képek a múltból: 2008.02.08.: Amerikai Alexiánus testvérek látogatása. Mindig nagy öröm számunkra, ha vendégül láthatjuk, más országokban élő szerzetes testvéreinket és hogy bemutathatjuk nekik hazánk fantasztikusan gazdag, kulturális nevezetességeit.


2019. szeptember 2., hétfő

Képek a múltból: 2007.07.08, Római út József testvérrel és Pió testvérrel, Kántor Antal atya vezetésével. Az első képek a Szent Alexius és Szent Bonifác templomban készültek, ahol a hagyomány szerint, őrzik azokat a lépcső darabokat, amelyek alatt rendünk védőszentje, Szent Alexius töltötte életét.


2019. szeptember 1., vasárnap

Köszönjük szépen, hogy a magyarországi Alexiánus közösségünket legrégebb óta segítő, a Szent Erzsébet Otthon volt dolgozója gondolt ránk és kaptunk pár írországi relikviát,ajándékot tőle! Gyönyörű ez a kelta kereszt, méltó helye lesz kolostorunkban. Kedves Emőke, ránk mindig számíthatsz, imádkozunk érted, és segíteni is fogunk téged, hogy boldog, szerető környezetben élhess családoddal, szeretteiddel!!!

2019. augusztus 31., szombat

Képek a múltból: 2007.05.20.: A Szent Alexius rendház szentelése


2019. augusztus 30., péntek

Képek a múltból: 2006.10.2.: Beköltözés a kolostorba


2019. augusztus 29., csütörtök

Néznivaló: Angel of Nanjing - Nanjing angyala (2015)

A szentek közöttünk járnak! A Kínában, a Jangce folyón átívelő gigantikus híd, "kedvelt" helye az öngyilkosságot elkövetni kívánó embereknek. Egy teljesen hétköznapi önkéntes Chen Si elhatározta, hogy szabadidejében megmenti ezeket az elkeseredett lelkeket. Idág több mint 170 embert mentett meg a haláltól. Róla szól ez a fantasztikusan érdekes, felemelő dokumentumfilm. Tudjuk ajánlani!

Előzes: https://www.youtube.com/watch?v=QA93svbHgok

Ma van Hippói Szent Ágoston püspök és egyháztanító emléknapja, akinek a reguláját (szabályzatát) az Alexiánus rend is követi és amit magyarul is elolvashatnak, az alábbi linken. Kép: Philippe de Champaigne: Szent Ágoston (1645-1650)

http://szgyg.uw.hu/regula.htm

2019. augusztus 28., szerda

Képek a múltból: 2003.08.1.: A legelső képes emlékek a magyarországi Alexiánus misszió születéséről. Helyszín: "Názáret", annó József testvér így hívta, helyileg elvileg Csanakon volt egy családi ház. A magával hozott bútorok és kegytárgyak többsége, mind a mai napig kolostorunkban találhatók.


2019. augusztus 27., kedd

Régi fotó archívumunkat rendezve, időről-időre érdekes képekkel futunk össze. Ez a válogatás 2006-ból való, az aacheni Alexiánus testvéreknél. Ez a gyönyörű feszület díszíti azóta is kolostorunk Szent Bernadett kápolnáját (1. kép). Köszönjük a német testvéreknek.


 

2019. augusztus 26., hétfő

Reggeli imádságunk könyörgése, hét indítónak sem rossz:

Kérünk, Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

2019. augusztus 24., szombat

Évről évre meglátogat minket Szekeres Gyula, aki Szent Erzsébet Otthonunk első lakója volt, hogy egy mise keretében megemlékezzünk elhunyt feleségéről Pancsi néniről. Kedves Gyula, jó volt újra találkozni, jó egészséget kívánunk, imádkozunk érted és szeretteidért.

2019. augusztus 20., kedd

Augusztus 20.: Államalapító Szent István királyunkra emlékezve, az ünnepi szentmisét Szent Erzsébet Otthonunk lakóinak Gyökér Gyula atya celebrálta, aki a mise alatt megáldotta az új kenyeret.