2016. augusztus 15., hétfő

Nyári eseményeink

A győri orsolyita közösség júniusban ünnepelte győri működésének 290 éves fennállását. Ezt a jeles napot a rend Szent Anna templomában tartott misével ünnepelte, melynek szentbeszédéből, röviden megismerhettük a rend hányattatott, de gyümölcsöző történetét. Júliusban a helyi egyházközség tagjaival vettünk részt egy zarándoklaton a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhelyen. Ugyanebben a hónapban még vendégeink voltak a Verbum Dei nővérek, akik a krakkói Ifjúsági Világtalálkozó előtalálkozóját szervezték és vittek ki több mint 300 zarándokot az eseményre. Augusztusban a nyúli Szent Donát kápolna búcsúján vettünk részt, melyet Bíró László tábori püspök celebrált.A Verbum Dei közösség tagjaival

2016. augusztus 3., szerda

Rendi elöljáró választások

Rendünk májusban új generálist választott Lawrence Krueger személyében, míg júliusban provinciális választás volt. A 2012 novemberében megválasztott Daniel McCormick testvért, újabb négy évre a rend provinciálisává választotta az Alexiánus közösség. Július 16-án pedig a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban beiktatták a Győri Egyházmegye új főpásztorát, Veres Andrást. Mindhármuk szolgálatához Isten áldását, jó egészséget és erőt kívánunk.


Balról: Daniel McCormick provinciális, Lawrence Krueger generális és Veres András püspök