2017. december 30., szombat

BUÉK 2018

Az Alexiánus testvérek és az Őrtűz karizmatikus közösség kíván áldott, békés, kegyelmekben gazdag, boldog új évet!

2017. december 3., vasárnap

Advent első vasárnapja

Schrenk Éva: Adventre várva

Várva várni azt, hogy eljön Jézus Krisztus csillaga.
Karácsonynak,születésnek, boldogságos, szent napja.

Minden héten meggyújtani egy új gyertyát: tűzvarázs.
Csendesedni, belül égni, Rá figyelni, halk szavát.

Szívet tárva ünnepelni, s énekelni dallamát.


2017. október 16., hétfő

Út a szerzetesség felé

Aktualizált formában, újra nyilvánossá tesszük a rendünk iránt érdeklődők számára, a képzési programot, amely a leendő érdeklődőket elindítja a szerzetesi élet útján.

Kolostorunk Szent Bernadett kápolnája

Telefonszám változás

A korábbi vezetékes elérhetőségünk megszűnt, így a már létező mobilszám mellett, egy új mobilszámon is elérhetik rendünket:

+36 30 902-4633 (Alexius testvér)
+36 30 200-1485 (Kolostor)


2017. szeptember 29., péntek

Intézményi kirándulás

Szent Erzsébet otthonunk dolgozóival szeptember 20-án és 27-én intézményi kirándulást tettünk Pozsonyba. A városnézés mellett eljutottunk a koronázási Szent Márton dómba, melynek tornyát a 4x4 méteres Szent Korona másolata díszíti, ahol 11 király és 8 királyné koronázási szertartását végezte el itt a magyarországi katolikus egyházfő. Eljutottunk a dévényi várba is, a Pozsonyi Közlekedési Múzeumba, majd a 60-as évek elején, id. Franz Hauswirth által alapított ausztriai Hauswirth csokigyárba látogattunk.

Köszönjünk a támogatóknak a kirándulásban nyújtott segítségét, minden résztvevőnek a vidám, jó hangulatot, az otthon dolgozóink a lebonyolításban való segítségét és külön is Ziegler Henriettának, az intézmény vezetőjének a szervezést és jól összeállított programot.


2017. szeptember 22., péntek

Letölthető anyagok

A rendünkkel kapcsolatos feltöltött olvasható, nyomtatható dokumentumok újra elérhetők, letölthetők, az alábbi linken:

https://data.hu/get/10759926/ALEXIANUS_TESTVEREK.rar

Az "ALEXIANUS TESTVEREK.rar" fájl tartalma a csatolt képen látszik.

2017. szeptember 10., vasárnap

Ima hivatásokért

Szent Alexius, Isten szolgája, te vagy támaszunk, példaképünk és pártfogónk, amikor szolgálatunkat végezzük a betegek, szegények és idősek szolgálatában. Kérd Urunkat, küldjön elegendő hivatást kongregációnkba, hogy folytathassuk szolgáló örökségünket a szükséget szenvedők között. Ámen.


Köszönjük Kápli Gergely Csaba adományát kolostorunk számára.

2017. szeptember 3., vasárnap

A magyarországi alexiánus misszió megalapítása 2.

A következő fontos állomás az örökfogadalom letétele volt, amelyre 2001. július 15-én került sor St. Louis-ban, a Páduai Szent Antal templomban: ”2001-ben már, mint örökfogadalmas testvér látogattam haza Magyarországra és fogtam bele az alapítás immáron konkrét szervezésébe. Körbejártam az összes érintett hivatalt és konkrét információkkal tértem vissza az USA-ba, majd 2002 februárjában a Tartományi Tanács elé terjesztettem a terveimet és elképzeléseimet, a magyarországi missziót illetőleg. A Tanács döntésére várakozva is tovább folytattam célom népszerűsítését a testvérek között. 2002 augusztusában megrendezésre került Káptalanon, előadást tartottam az ott megjelent testvéreknek és rendfőnöknek. Ezen eseményeknek köszönhetően 2002 szeptemberében megkaptam az engedélyt a Generális Tanácstól, hogy létrehozzam szülőföldemen az Alexiánus Testvérek Kongregációjának misszióját.” 


Az első sor balról: Edward Walsh CFA, rendünk akkori generálisa, József testvér CFA és Richard Lowe testvér CFA, aki szintén ekkor tett örök fogadalmat.


2017. augusztus 23., szerda

Nyúli búcsú

Augusztus 13-án vasárnap volt a nyúli búcsú, az ókeresztény vértanú emlékére emelt Szent Donát kápolnájánál, aki a szőlőskertek, szőlősgazdák védőszentje. A mise fő celebránsa a kármelita Béri László Renátó OCD atya volt. Köszönjük András atya meghívását, hogy részt vehettünk ezen a szép eseményen.


2017. július 30., vasárnap

Kezdetek

Amíg el nem készül teljesen a magyarországi alexiánus misszió történetét bemutató írás, addig hónapról hónapra szeretnénk egy-egy rövid részletet felvillantani belőle, a misszió születéséről:

A magyarországi Alexiánus misszió alapításának gondolata, Czébán József testvér CFA (1942-2013) nevéhez fűződik. Tapolcán született, árvaként egy a kommunizmus alatt feloszlatott női szerzetesrend apácája által többedmagával nevelkedett Győrben. A győri bencés gimnáziumba járt, majd 1956-ban a forradalom kitörésekor elhagyta az országot és letelepedett Amerikában. 1996-ban 54 éves korában lépett be az amerikai Alexiánus közösségbe: „Isten vezetett el hozzájuk és éreztem, hogy közéjük kell tartoznom, hogy többé már nem a saját „kastélyomat” építem, hanem az Úrét.”  Egy évvel később, a noviciátust elkezdve, már haza is látogatott Győrbe, hogy információkat szerezzen egy esetleges magyarországi misszió megalapításának lehetőségéről: „… találkoztam a Mária Iskolatestvérekkel, akik gyermekek tanításával foglalkozó szerzetesek és fontos információkat gyűjtöttem a rendalapításról és lehetséges működésről. Ez év augusztusában látogatást tettem Dr. Paskai László bíboros úrnál, valamint Dr. Várszegi Asztrik főapát úrnál is, akiknek személyesen meséltem el rendalapítási terveimet, melyet nagy örömmel fogadtak és biztosítottak a támogatásukról az ügyben. Ezek után a főapát úr meghívó levelet is küldött rendünk elöljárójának, ezzel engedélyezve letelepedésünket a régióban. Megtekintettem a Szent Anna Otthont is, ahol idős gondozással foglalkoznak. Tapasztalatokkal, tervekkel és hatalmas lelkesedéssel tértem vissza az Egyesült Államokba, Chicagóba. Ekkor még noviciátusként nem foghattam bele a munkába, de folyamatosan támogatókat kerestem a tervem megvalósításához.”


József testvér C.F.A. és Paskai László O.F.M. esztergomi érsek

2017. július 17., hétfő

Július 17. - Szent Alexius napja

Ma van rendünk, az Alexiánus Testvérek Kongregációjának védőszentjének, Szent Alexiusnak ünnepe. Imádkozzunk hozzá hivatásokért, hogy immár 800 éves rendünk tovább tudja folytatni szolgálatát a világban.

Ó Jóságos Istenünk és Üdvözítőnk, te mondtad tanítványaidnak: „Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat az aratáshoz!" Szavaidra emlékezve bizalommal kérünk téged, ó Miasszonyunk, Szent Alexius patrónusa közbenjárására, valamint pártfogónk, Szent Alexius érdemeiért, tekints a mi szerzetesi családunkra és áldd meg mindenben! Add, hogy közösségünk szent szabályainak szellemében szüntelenül növekedjen a kegyelemben Isten és az emberek előtt; a te jóságodból gyarapodjon állandóan új fiakkal, akiket a te nagyobb dicsőséged szolgálatára hívsz hozzánk.

Jóságos Üdvözítőnk, hívó szavaddal: „Jöjj, kövess engem!", fordulj ma is azokhoz, akikről tudod, hogy meghívásukhoz méltón és hűségesen fogják teljesíteni ama megtisztelő feladatokat, amelyeket Egyházad által ránk bíztál. Hívjad azokat, akik szerzetesi életszentségükkel, megalapozott tudásukkal és fáradhatatlan munkájukkal terjesztik majd a te országodat, hogy neked az Atyával és a Szentlélekkel együtt tisztelet és dicsőség legyen mindörökkön örökké. Ámen.


2017. július 2., vasárnap

Itt a nyár!

Habár a győrújbaráti Szent Erzsébet otthonunknak van külön internetes honlapja, amin keresztül lakóink hozzátartozói is értesülhetnek intézményünk programjairól, azért időről-időre, mi is szeretnénk egy kis képes összeállítással kedveskedni a hozzátartozóknak szeretteikről készült fotókkal. Most nyári képeket osztunk meg, lakóink "birtokba vették" az otthon gyönyörű, kivirult kertjét.

http://szeogyorujbarat.blogspot.hu/

Tovább olvasom...


2017. június 18., vasárnap

Úrnapi körmenet

Az Úrnapi körmenet, Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepén, Kisbaráton, Bausz András atya vezetésével.


Tovább olvasom...

2017. június 8., csütörtök

Ima hivatásokért

Urunk Jézus, te mondtad, hogy amit egynek a legkisebbek közül teszünk, neked tesszük. Imádkozzunk, hogy Szt. Alexius, Szt. Ágoston és Istenes Szent János közbenjárására téged táplálhassunk azokban, akik éheznek, neked adhassunk inni azokban, akik szomjaznak, téged ruházhassunk azokban, akik ruhátlanok, és téged vigasztalhassunk azokban, akik betegek és börtönben szenvednek. Szívünket mindig a Te országodért adjuk, és szereteted sürgessen bennünket tovább az úton. Ámen.


2017. május 24., szerda

Legfőbb rendi elöljárónk Daniel McCormick C.F.A. provinciális testvér május 14-25. között tett látogatást magyarországi missziónkban. A hivatalos vizitációs program - elbeszélgetés a testvérekkel, látogatás a Szent Erzsébet Otthonban - mellett jutott idő a pihenésre is. Részt vettünk az Öt Templom Fesztivált lezáró koncerten, a lengyel Karolina Cicha és zenekarának az Evangélikus Öreg templomban tartott műsorán. Ellátogattunk a bakonybéli bencés közösséghez, a helyi indián kultúrát is bemutató tájházba, az Erdő Múzeumba, a Pannon Csillagdába, a Borostyán kúthoz és egy kis budapesti kirándulásra is jutott idő. Külön is köszönjük Gyurácz-Németh Teréz helyi ikonfestő művész szíves vendéglátását, kedvességét, hogy kicsit beavatott minket művészetébe.

Köszönjük Daniel testvér folyamatos támogatását, nyitottságát, amit kis missziónk felé nyújt!


Tovább olvasom... 

2017. május 1., hétfő

József testvér emlékére

Szent József ünnepén emlékezzünk meg Czébán József testvérről, a magyarországi Alexiánus misszió alapítójáról és halálának közelgő (május 3.) negyedik évfordulójáról. A kép 2001 július 15-én készült St. Louis-ban, a Páduai Szent Antal templomban, ahol József testvér letette örökfogadalmát. Az első sor balról: Edward Walsh CFA, rendünk akkori generálisa, József testvér CFA és Richard Lowe testvér CFA, aki szintén ekkor tett örök fogadalmat.


2017. április 30., vasárnap

Ima Szent Józsefhez

Szent József, Jézus nevelőapja járj közben Fiadnál. Ő segítsen meg bennünket, hogy hozzá egyre hasonlóbbakká váljunk, és megújítsuk felajánlásunkat a szerzetesi életre. Jézus tanítson bennünket tiszteletre és szeretetre Kongregációnk minden tagja iránt, és azok iránt, akiket szolgálunk. Közbenjárásod által ő tegyen képessé bennünket, hogy megerősíthessük a hivatásokat szerzetesi családunkban és arra bátorítson másokat is, hogy odaadó szolgájaként kövessék az evangéliumi tanácsokat. Ámen.


2017. április 24., hétfő

Ima hivatásokért

Atyánk, Te arra hívtál bennünket, hogy mi legyünk a Te gyógyító jelenléted a szegények, a betegek, az öregek és a kitaszítottak számára. Azért imádkozunk, hogy gyógyító szolgálóidként a gondoskodás, törődés és szeretet emberei legyünk. Kérjük, szentelj meg bennünket a te igazságodra és tarts meg bennünket, hogy hűek maradjunk hívásodhoz. Kérjük, hogy akiket arra hívsz, hogy Alexiánus testvérek legyenek, nagylelkűen válaszoljanak a te hívó szavadra és kongregációnk karizmájára.


2017. április 22., szombat

Diakónus szentelés

2017. április 22-én a győri Loyolai Szent Ignác Bencés templomban dr. Várszegi Asztrik főapát úr szentmise keretében diakónussá szentelte dr. Tullner Jób bencés szerzetest. Köszönjük a győri bencés közösség meghívását, hogy részt vehettünk ezen a szép eseményen.

Jób testvérnek kívánunk jó egészséget, sok kegyelmet és örömet szolgálatához!


2017. április 18., kedd

Keresztút - Húsvét - Feltámadási körmenet

Április 14-én, nagypéntek estéjén 8 órakor, a Nagyboldogasszony-székesegyháztól indulva, Veres András püspökúr vezetésével jártuk meg az első belvárosi keresztutat.

Bővebben: http://www.magyarkurir.hu/hirek/-utat-valtsagunkra-nyit-keresztutat-jartak-nagypenteken-gyor-belvarosaban#lightbox[%27g77271%27]/4/

Húsvét ünnepét Téten töltöttük, ahol a misét Kántor Antal atya celebrálta, a misét feltámadási körmenet követte.


Feltámadási körmenet

Tovább olvasom...

2017. április 15., szombat

Áldott Húsvétot!

Az Alexiánus testvérek kívánnak áldott, békés Húsvéti ünnepeket, külön is a Szent Erzsébet Otthonunk minden lakójának, dolgozójának, hozzátartozóinak és szeretteiknek!

Alexius testvér és Leó testvér

2017. április 4., kedd

Szent Alexiusról


Egy jó írás Romualda blogjából - "Életetek Krisztussal el van rejtve Istenben" (Kol 3,3) Kamalduli (bencés) lelkiség a mindennapokban - Szent Alexiusról.

http://kamalduli.blogspot.hu/2011/07/hianyzo-szentek-1-resz-szent-elek.html

2017. március 20., hétfő

Ima hivatásokért


Ó, Atyánk, Szent Alexius és minden testvérünk közbenjárására a mennyben, akik előttünk távoztak el, kérjük, hívj férfiakat, hogy csatlakozzanak Kongregációnkhoz. Add meg, hogy szaporodjanak a hivatások, akik életutunkat választják, hogy szolgálatunk, amely több, mint 800 éve kezdődött, továbbra is gyógyulást hozzon ebbe a megtört világba. Ámen

2017. február 27., hétfő

Keresztút

A héten Hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjti időszak, a húsvét előtti negyven napos előkészületi, bűnbánati időszak, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére való felkészülés. Az Alexiánus közösségben mondott keresztutunkat idén is szeretnénk megosztani az érdeklődőkkel. Az írás alatti linkre kattintva, majd a "Download This File"-t, az automatikusan generált ellenőrző kódot az üres ablakba beírva, végül a "Download Now"-ra kattintva tölthető a keresztút, nyomtatható pdf formátumban.

http://www.filedropper.com/alexinustestvrek-kereszttpdf

2017. február 19., vasárnap

50 éves a karizmatikus megújulás

2017. február 18-án pontosan 50 éve, hogy elindult a katolikus karizmatikus megújulás.A Nemzetközi Katolikus Karizmatikus Megújulás kezdeményezte, hogy ekkor gyűljön össze minden karizmatikus közösség, lehetőleg oltáriszentség előtt, városonként vagy régiónként, mert a közös imában erő van. Szent Alexius kolostorunk Szent Bernadett kápolnája adott otthon e jeles eseménynek, melyen a Jézus Virágai Karizmatikus Közösség tagja és más meghívottak is részt vettek. Az ünnepi szentmisét Gyökér Gyula atya celebrálta, a karizmatikus megújulásról a közösség vezetője Hornung Andrásné Emőke és Polgár Eszter beszélt a hívőknek, majd a program szentségimádással folytatódott.

Minden résztvevőnek köszönjük, hogy együtt ünnepelhettünk e szép napon.


Közös kép a Jézus Virágai Karizmatikus Közösséggel és a meghívottakkal

2017. február 7., kedd

Egy kép többet mond ezer szónál...

Szent Erzsébet Otthonunk 2016-os eseményeiből, színes, vidám, megható pillanataiból válogattunk képeket.

Tovább olvasom...

2017. január 25., szerda

Ima hivatásokért

Atyánk, Te arra hívtál bennünket, hogy mi legyünk a Te gyógyító jelenléted a szegények, a betegek, az öregek és a kitaszítottak számára. Azért imádkozunk, hogy gyógyító szolgálóidként a gondoskodás, törődés és szeretet emberei legyünk. Kérjük, szentelj meg bennünket a te igazságodra és tarts meg bennünket, hogy hűek maradjunk hívásodhoz. Kérjük, hogy akiket arra hívsz, hogy Alexiánus testvérek legyenek, nagylelkűen válaszoljanak a te hívó szavadra és kongregációnk karizmájára.