2023. október 30., hétfő

Ima szerzetesi hivatásokért

Ó Jóságos Istenünk és Üdvözítőnk, te mondtad tanítványaidnak: „Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat az aratáshoz!" Szavaidra emlékezve bizalommal kérünk téged, ó Miasszonyunk, Szent Alexius patrónusa közbenjárására, valamint pártfogónk, Szent Alexius érdemeiért, tekints a mi szerzetesi családunkra és áldd meg mindenben! Add, hogy közösségünk szent szabályainak szellemében szüntelenül növekedjen a kegyelemben Isten és az emberek előtt; a te jóságodból gyarapodjon állandóan új fiakkal, akiket a te nagyobb dicsőséged szolgálatára hívsz hozzánk.
 
Jóságos Üdvözítőnk, hívó szavaddal: „Jöjj, kövess engem!", fordulj ma is azokhoz, akikről tudod, hogy meghívásukhoz méltón és hűségesen fogják teljesíteni ama megtisztelő feladatokat, amelyeket Egyházad által ránk bíztál. Hívjad azokat, akik szerzetesi életszentségükkel, megalapozott tudásukkal és fáradhatatlan munkájukkal terjesztik majd a te országodat, hogy neked az Atyával és a Szentlélekkel együtt tisztelet és dicsőség legyen mindörökkön örökké. Ámen.
 

2023. október 27., péntek

Barry testvér, az ír Alexiánus közösség tagja, minden nap szán egy kis időt a kolostor két új lakójára Marley-ra és párjára.

Kulcstartó Szent Alexius és Szent Alexius Madonnája ábrázolásokkal.


2023. október 23., hétfő

Pierre Mignard - Szent Alexius családja házának lépcsője alatt, 17. század, Louvre, Franciaország.

Ima hivatásokért

Szent Alexius, Isten szolgája, te vagy támaszunk, példaképünk és pártfogónk, amikor szolgálatunkat végezzük a betegek, szegények és idősek szolgálatában. Kérd Urunkat, küldjön elegendő hivatást kongregációnkba, hogy folytathassuk szolgáló örökségünket a szükséget szenvedők között. Ámen.
 

2023. október 16., hétfő

Ima hivatásokért

Ó, Istenem, aki úgy vágyakozol a megújult és megtért szívek után, könyörgünk, a boldogságos Szűz Mária és minden szent közbenjárására add meg, hogy gyarapodjanak a hivatások az Alexiánus testvérek soraiban. Az új testvérek, akik csatlakoznak hozzánk. Krisztussal együttműködve adják önmagukat a betegek, szegények, idősek gondozására és minden ember üdvözítésére, ugyanazon a te fiad, Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, örökkön örökké. Ámen.
 

2023. október 11., szerda

Szent Alexius legendája, 1871, Róma.

Látogatás Mostarban

A város a nevét az azt keresztülszelő Neretva folyón álló hidak egyikéről, az Öreg hídról kapta, amely az UNESCO kulturális örökségének része. Mostar a bosnyák-horvát konfliktus miatt 1992-ben kirobbant háború idején jelentős anyagi és emberi károkat szenvedett. A város szimbólumának számító híd is megsemmisült, amely 2005-re épült újjá.
 

Séta Medjugorjében

Az elmúlt öt napban volt időm bebarangolni a kegyhelyet és az eltelt 13 évben, mikor utoljára itt lehettem, sokat épült, szépült Medjugorje. Ezekből a képekből válogattam.


 Teljes képgaléria

Medjugorje-i zarándoklat - Túra a látomás hegyére

1981. június 24-én hat fiatal Medjugorjéből a Crnica hegyen fehér tüneményt láttak, akiben a Szűzanyát vélték látni, karjában a gyermekkel. A római katolikus egyház ezeket a jelenéseket nem ismerte el, hitelességének vizsgálata napjainkban is tartanak.
 

Medjugorje-i zarándoklat 1-2. nap

Egy ír zarándokcsoporthoz csatlakozva vehetek részt a Bosznia-Hercegovinában található medjugorje-i zarándoklaton Az első két nap utazással telt. Dublinban a verbiták (SVD) rendházában kaptam szállást estére és másnap repülővel, majd busszal utaztunk tovább a kegyhelyhez.

Az Isteni Ige Társasága szerzetesrendet - ismertebb néven verbiták - Szent Arnold Janssen német pap alapította (2. kép) 1875-ben, amelynek elsődleges célja a külföldi misszió. A fotók többsége az ő rendházukban készült.
 

Szent Alexius szobor, Saint-Crépin, Franciaország.

Ima hivatásokért

Atyánk, Jézus Krisztus, a te szent fiad követése által, a szeretet tökéletességére hívod mindazokat, akik hisznek benned. Add, hogy azok, akiket kiválasztottál a szerzetesi életre, meggyőző tanúságot tegyenek a te országodról az Egyház és a világ előtt. Tekints kegyelmesen az Alexiánus testvérekre. Hogy a tagjai gyarapodjanak a tökéletes szeretetben, és minél többen részt vegyenek az emberiség megváltásában. A te fiad Jézus Krisztus által. Ámen
 

Szent Alexius, rézkarc Charles Le Brun festménye nyomán, 17. század második fele.

Mentális betegekkel foglalkozó Alexiánus egészségügyi intézmény, a belgiumi Lueven városában, nyomat, 1900.

A louveni Alexiánusok rendháza és templomának belső képe, képeslapok.

 

Annibale Carracci - Madonna a gyermekkel, Szent Lajos, Keresztelő Szent János, Szent Alexius, Szent Katalin, Szent Ferenc és Szent Klára társaságában, 1587, Bologna.

Szent Alexius, mint a zarándokok védőszentje.

2023. október 1., vasárnap

Végre találkozhattam az ír Alexiánus közösség ötödik tagjával Dominic testvérrel is. Már járt nálunk Magyarországon, még 2013 telén, de naná hogy beteg voltam akkor és elkerültük egymást. Jó egészséget Dominic testvér!