2023. május 27., szombat

"Az emberek többsége azt hiszi, hogy csak adni nagylelkűség. Pedig az elfogadás is a szeretet aktusa. Hagyni, hogy boldoggá tegyenek minket, amitől a másik is boldog lesz."

Paulo Coelho

2023. május 26., péntek

Ma van Néri Szent Fülöp a gyermekek és fiatalok védőszentjének emléknapja. Imádkozzunk és tegyünk azért, hogy minden gyermek szerető, gondoskodó családi környezetben nőhessen fel.

És természetesen tudom ajánlani a szent életéről szóló két kiváló olasz filmet is:

Legyetek jók, ha tudtok (1984)
A mennyországot választom (2010)

A film híres dala: https://www.youtube.com/watch?v=mNHPv2GJyh8

2023. május 25., csütörtök

 Képek a Knock falu életét és nemzetközi kegyhellyé való válását bemutató múzeum tárlatából.


Szent Alexius Kalendárium 1961

Ezzel az igazán tartalmas kiadvánnyal most találkozom először, ami talán évente(?) jelenhetett meg annó, a rend berkein belül. Egy jó kalendáriumhoz méltón, az évkönyv beszámol az aktuális egyházi ünnepekről, évfordulókról, érdekes olvasmányokkal szolgál a rendünk történelméről, fő patrónusáról Szent Alexiusról és külön-külön is olvashatunk az amerikai, az angol-ír és a német tartományokról. Érdekes látni, hogy alig egy emberöltővel ezelőtt, volt olyan közösség (Chicago), amit több mint 60 Alexiánus testvér alkotott.

A kalendáriumot Valentino Bianco testvér illusztrációi díszítik, a monogrammja (B.V.) mindíg ott figyel a képei alsó részén.

2023. május 24., szerda

A festmény a belgiumi Antwerpen városában működő Alexiánus közösséget mutatja. Azok a testvérek, akiknek a feje fölött kereszt látható, azokkal az Európában tomboló, gyilkos pestis járvány végzett. A kép 1621-ből való.

2023. május 23., kedd

 Az ír Alexiánus közösség tagjai, Dermot testvér, Barry testvér, Luke testvér és Sean testvér.

 A knocki Alexiánus rendház kápolnája, reggeli napsütésben.

2023. május 22., hétfő

Mindíg nagy öröm számomra, ha a rendünkkel kapcsolatos új infókra bukkanok. Az ír testvérek könyvtárában találtam ezt a könyvet, ami az 1981-ben alapított Fülöp-szigeteki Alexiánus misszió 25 éves működésének apropóján jelent meg és mutatja be azt a fantasztikus szolgálatot, amit az ottani testvérek mind a mai napig ellátnak, a szegény, rászoruló emberek segítésére.

1879. augusztus 21-én az észak-írországi Knock nevű kis falucskában történt egy jelenés, mikor is a falu templománál megjelent Szűz Mária, Szent József és János evangélista alakja. Az azóta eltelt bő 100 év alatt Knock, Fatima és Lourdes mellett Európa leglátogatottabb zarándokhelyévé nőtte ki magát, amelyet évente másfél millió zarándok keres fel.

A knocki jelenésről bővebben: https://hu.wikipedia.org/wiki/Knocki_jelen%C3%A9s
A misékről élő közvetítés (livestream) is elérhető: https://www.knockshrine.ie/watch-live/
 

2023. május 20., szombat

Habár 13 éve vagyok az Alexiánus rend tagja, az ír közösségről idáig nem sokat tudtam. Most, hogy van szerencsém eltölteni egy kis időt az ír testvérekkel, időről-időre szeretnék beszámolni tapasztalataimról, élményeimről.

Az írországi misszió hivatalos oldala: http://alexianbrothers.ie/
 
Alexiánus rendház, Knock, Írország (2023)

2023. május 19., péntek

2023. május 17., szerda

Imádság szerzetesi hivatásokért:

Ó Jóságos Istenünk és Üdvözítőnk, te mondtad tanítványaidnak: „Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat az aratáshoz!" Szavaidra emlékezve bizalommal kérünk téged, ó Miasszonyunk, Szent Alexius patrónusa közbenjárására, valamint pártfogónk, Szent Alexius érdemeiért, tekints a mi szerzetesi családunkra és áldd meg mindenben! Add, hogy közösségünk szent szabályainak szellemében szüntelenül növekedjen a kegyelemben Isten és az emberek előtt; a te jóságodból gyarapodjon állandóan új fiakkal, akiket a te nagyobb dicsőséged szolgálatára hívsz hozzánk.

Jóságos Üdvözítőnk, hívó szavaddal: „Jöjj, kövess engem!", fordulj ma is azokhoz, akikről tudod, hogy meghívásukhoz méltón és hűségesen fogják teljesíteni ama megtisztelő feladatokat, amelyeket Egyházad által ránk bíztál. Hívjad azokat, akik szerzetesi életszentségükkel, megalapozott tudásukkal és fáradhatatlan munkájukkal terjesztik majd a te országodat, hogy neked az Atyával és a Szentlélekkel együtt tisztelet és dicsőség legyen mindörökkön örökké. Ámen.

2023. május 15., hétfő

Az Alexiánus szerzetesrend ősei, a 13-16. századig működő  Beghard és Begina (női közösség) rend tagjai voltak. A csatolt kép a keresztény katolikus női közösség egy tagját mutatja, rendi ruhában. A jobb felső sarokban, az évszázadok alatt sokat változó rendi címer látható. A festmény 1605-ből való.