2013. május 28., kedd

Látogatók Olaszországból

A hétvégén a Szent Erzsébet Otthonunk vendégeket fogadott Olaszországból. Az E.D.E. szervezet (European Association of Directors of Residential Care Homes for Elderly) képviselői, hazánkban egyedüliként, a mi otthonunkat látogatták meg, tapasztalatszerzés céljából. A szervezet célja, az Európában működő idősek otthonainak megismerése, fejlődési, fejleszthetőségi irányainak vizsgálata és hogy az így szerzett tapasztalok felhasználásával hatékonyabbá, jobbá tehessék ezen intézmények működését.


Látogatóinkkal a Szent Erzsébet Otthon előtt

2013. május 25., szombat

Generális gyűlés 2013

Idén a magyarországi misszió adott otthont az Alexiánus Testvérek Kongregációjának legfontosabb összejövetelének, a generális gyűlésnek. Ebben rendünk legfőbb elöljárói tanácskoztak az egyes provinciákat érintő kérdésekről, problémákról, jövőbeli tervekről.


Balról: Alexius testvér, Pió testvér, Warren Longo testvér,
Edward Walsh generális, Dominikus testvér, Istenes Szent János testvér,
Daniel McCormick provinciális, Antal testvér, Leó testvér
 

2013. május 24., péntek

József testvér temetése

A május 15-én szerdán, délután 2 órakor kezdődő gyászmisét dr. Pápai Lajos megyéspüspök celebrálta, amelyet kolostorunk előtt tartottunk. A mise végén rendünk legfőbb elöljárója, Edward Walsh generális atya és a Szent Erzsébet Otthon igazgatónője Dr. Szécsiné Domonkos Erzsébet emlékezett József testvérről. Utolsó útján József testvért elkísérték rendtársai, otthonunk dolgozói, lakói, a Mária iskolatestvérek, a bencés, a kármelita, és a pálos atyák, a domonkos és szervita nővérek képviselői. A temetést agapé követte, ahol a barátok emlékeztek meg elhunyt József testvérről, a magyarországi Alexiánus misszió megalapítójáról.