2023. június 30., péntek

2023. június 28., szerda

Németországi művészek, Szent Alexiust ábrázoló színes üvegablak díszítései (a képek sorrendjében):

Szent Alexius, Jakob Melchior, 1950
Edesszai Szent Alexius, Gustav Fünders, 1958
Edesszai Szent Alexius, Norbert Thiel, 1998
 

2023. június 26., hétfő

Valentino Bianco CFA (1923-2013) Alexiánus testvér rajzai. Valentino testvér művészi tehetségével gazdagította szerzetesrendünk történetét, munkái megtalálhatók rendi kiadványok illusztrációiként és más művészeti ábrázolások (festmények, üvegablakok stb.) formájában.

2023. június 23., péntek

Giorgio Schiavone horvát festőművész Szent Alexius képe a XV. század 2. feléből.

Edesszai Madonna vagy Szent Alexius Madonnája

Bizánci eredetű Szűz Mária ikon, amelyet jelenleg a római Szent Bonifác és Szent Alexius bazilikában őriznek. A legenda szerint, a gazdag római családból származó Alexius, koldusként 17 évet töltve a görögországi Edesszában, sokat imádkozott a templom csodatevő képe előtt. A családja által a városba küldött, Alexiust kereső szolgák előtt megszólalt a kép, felfedve a szent kilétét, őt "Isten embereként" szólítva.

2023. június 22., csütörtök

Szent Alexius halála, freskó a németországi Malterdingen templomában.

2023. június 21., szerda

Néhány éve már készült egy ismertető az Alexiánus tematikájú könyvekről, kiadványokról, most itt egy frissített lista, az általam ismert összes írásról:

Christopher J. Kauffman: Tamers of Death Vol. 1. – The History of The Alexian Brothers from 1300 to 1789 (1976, New York)
 
Christopher J. Kauffman: The Ministry of Healing Vol. 2. – The History of The Alexian Brothers from 1789 to the Present (1978, New York)
 
Lawrence Davidson: The Alexian Brothers of Chicago – An Evolutionary Look at the Monastery and Modern Health Care (1990, New York)
 
Az első kettő a kezdetektől napjainkig, pontosabban az 1970-es évekig követik az Alexiánus rend történelmének alakulását, míg a harmadik a chicago-i Alexiánus közösség életére koncentrál.
 
Létezik még egy belső kiadású, nagyobb lélegzetű, csak fénymásolatos formában elérhető írás Ignatius Wiegers testvértől, amely jó 200 oldalban részletezi az aacheni Alexiánus közösség történetét.
 
The Alexian Brothers' Manual (1918)
 
Ordinary Men, Extraordinary Lives - The Alexian Brothers in the Philippines (2008, Davao University)
 
Frank Spence CFA: An Exploration and Analysis of Alexian/Cellite Spirituality (1998)
Frank Spence CFA: The Alexian Story (Dublin)
Frank Spence CFA: A Brief History of the Alexian Brothers (Anglo-Irish Province)
 
Historical Development of the Alexian Brothers and their Institutions (Deutschland)
 
Meet the Alexian Brothers - Meet the Belgian Province
 
Stephen Russell CFA: There - "But for the Grace of God" (1972, Limerick)
 
Az aktuális rendi hírekről az évente 4-szer megjelenő, szintén angol nyelvű The Alexians-ból értesülhetük, amely mindegyik misszió, így a magyar közösség és a Szent Erzsébet Otthon fontosabb történéseiről is beszámol.
 
Magyar nyelvű írások, a két örökfogadalmas testvér Leó és Alexius testvér által összegyűjtött, lefordított és szerkesztett "Fejezetek a rend történetéből" című szöveggyűjteményben érhetők el, valamint a rend történetét bemutató, talán kicsit formabontónak tűnő, de jól sikerült és magyarra is lefordított képregény.
 

Alexiánus imakönyv 1918-ból, a szentek naptárával és az imádságokkal kapcsolatos útmutatásokkal.

Szent Alexius a halálos ágyán. A kép a németországi Altötting városában található, Szent Anna kapucinus kolostorban van kiállítva.

2023. június 20., kedd

Rövidebb lélegzetű kiadványok az angol/ír, a belga Alexiánus közösségek kialakulásáról és a rend történelméről. Mivel nem olyan terjedelmes írásokról van szó, és nagyon érdekesek, informatívak, ezért ezek a kiadványok lefordításra kerülnek és elérhetők lesznek a magyar olvasók számára is.

2023. június 15., csütörtök

An Exploration and Analysis of Alexian/Cellite Spirituality

Egy újabb érdekesnek ígérkező írásra bukkantam az ír szerzetes testvérek könyvtárában, amely Frank Spence CFA Alexiánus testvér doktori (Ph.D.) munkája 1998-ból. A tanulmány azt a kérdést teszi fel, hogy létezik e egy olyan speciális "valami", hogy Alexiánus lelkiség, spiritualitás és hogyan hatottak más szerzetes rendek (Bencések, Ferencesek, Jezsuiták) világlátása az Alexiánus szellemiségre.

 Begina ábrázolások, az első kép 1489-ből való.

 
Mennyei Atyánk, szerető gondoskodásodba ajánlunk minden Alexiánus testvért, akiket fiad, Jézus megbízott azzal, hogy napjainkban is folytassák gyógyító szolgálatát. Küldd le ránk Szentlelkedet. Adj bátorságot döntéseinkben és kegyelmet, hogy igazak legyünk hivatásunkhoz. Áldj meg bennünket a betegek, haldoklók, szegények, idősek és kitaszítottak szolgálatában. Add, hogy testvériségünk egysége folyamatosan növekedjen. Ámen.
 

2023. június 14., szerda

Az Alexiánusok elődei sokféle néven voltak ismertek, begárdok, beginák, kísérő testvérek (a halottakat temették, "kísérték" át a túlvilágra) vagy éppen cellitaként, cella testvérként is emlegették őket.


2023. június 12., hétfő

Szent Alexius (balra alul, kezében a nevét viselő tekerccsel) és Szent Rókus. A 18. század első feléből származó olasz festmény a két szentet zarándokként ábrázolja. A ferences rendi Rókust a pestisből kigyógyultak védőszentjeként tisztelték.

2023. június 10., szombat

A knocki Alexiánus rendház kicsi, de annál hangulatosabb könyvtára.

2023. június 9., péntek

A knocki jelenés 100. évfordulója alkalmából, 1979-ben Szent II. János Pál pápa tett látogatást a kegyhelyen. Ennek állít emléket ez a kelta kereszt, amely ott áll, ahol a pápa misézett.

Az amerikai Alexiánus misszió megalapítója, a német származású Bonaventure Thelen testvér (1825-1898). 1866-ban utazik Amerikába és rakja le az alapjait a helyi Alexiánus közösségnek. Még ugyanebben az évben Chicagoban létrehozza az első Alexiánus kórházat (3. kép), ahová maga kísérte be az egyik, az utcán fekvő beteget a testvér (4. kép).

2023. június 6., kedd

Az 1633-as festmény, a belgiumi Mechelen városában működő Alexiánus közösség tagjainak állít emléket.

2023. június 5., hétfő

Az ír Alexiánus közösség a helyi adottságokat kihasználva, állattenyésztéssel (kecskék, tyúkok, kacsák) és zöldségtermesztéssel (burgonya, káposzta, hagyma, rebarbara stb.) is foglalkozik. Az ezeket a tevékenységeket megörökítő fotókból válogattam.

Ima hivatásokért

Tekints le Uram azokra, akik a szerzetesi élet hivatását Tőled kapták, és fogadalmaikat a Te kezedbe helyezték. Miként is tudná halandó, testben élő lélek legyőzni az érzéki vágyak szabadságra törekvését, a megszokás erejét, a kevélység és anyagiasság kisértését, a belső állhatatlanságot, fáradtság és unalom veszélyeit, ha Te Istenünk nem gyújtanád föl bennük és nem táplálnád magad jóságosan a szegénység, szüzesség és engedelmesség szeretetét, s ha nem adnál erőt nekik?! Add meg hát nekik védelmedet és vezetésedet. Legyen meg bennük, Uram, a Te Lelked adományaként az okos mértékletesség, a bölcs jóság, a komoly szelídség, a tiszta szabadság. 

Ízzék bennük a szeretet és kívüled semmit se szeressenek. Éljenek dicséretes módon, de dicséretre ne törekedjenek. Téged dicsérjenek testük szentségével és lelkük tisztaságával, szeretettel féljenek Tőled és szeretetből szolgáljanak Neked. Te légy az ő tisztességük, örömük: Te a szomorúságban vigaszuk, kétségben tanácsuk, sérelmekben oltalmuk, szorongatásban türelmük. Te légy a szegénységben bőségük, a böjtölésben eledelük, a betegségben orvosságuk! Benned legyen mindenük, Téged mindenek felett szeressenek. Amit fogadtak őrizzék és meg. Általad és nyerjék el életük koronáját. Amen.

A fotó 1992-ben készült egy Alexiánus idősotthon és annak kápolnájának megáldása alkalmával. A képen jobbról a 4-5. a knocki ír közösség két tagja Luke- és Dermot testvér. 

2023. június 3., szombat

Stephen Russell CFA (1911-1975) Alexiánus testvér, komikus előadóművész és író, Írországban élt és dolgozott. A II. világháború végeztével csatlakozott a rendünkhöz, majd 1968-tól teljesített szolgálatot hajléktalan embereket befogadó menhelyeken. Az itt szerzett élményei, tapasztalatai ihlették verseit, amelyeket 1972-ben jelentett meg, There - "But for the Grace of God" - (Csak az Isten kegyelmével) címmel. Hihetetlen empátia, együttérzés árad ezekből a versekből, méltóak rendünk patrónusának, Szent Alexiusnak, az otthontalanok védőszentjének szellemiségéhez.

A testvérről elnevezett hajléktalan szálló mind a mai napig működik: 
 
 
Stephen testvér egy verse (magyar fordítás sajnos nem elérhető):

Kép a múltból, amely 1956 december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén született és az írországi Cork városában működő Alexiánus közösséget örökítette meg.

Az ír Barry testvér, a rendház melletti kert egy díjnyertes káposztájával:)