2013. december 9., hétfő

Hivatalos vizitáció

Provinciálisunk Daniel McCormick testvér tett látogatást közösségünkben. A hivatalos vizitáció alkalmával december 8-án, a szeplőtelen fogantatás ünnepén Leó testvér és Alexius testvér megújították fogadalmukat.


Provinciálisunkkal Daniel McCormick testvérrel

2013. november 21., csütörtök

Szent Erzsébet ünnepe

November 19-én ünnepeltük otthonunk patronájának Szent Erzsébetnek, a szolgáló szeretet szentjének ünnepét.


2013. november 3., vasárnap

Halottak napja

Pecznyik Pál: Vándorok vagyunk
 
Két évszám között, rövid kis vonás,
Földi életünk csupán villanás.
Mit borús égen villám fénye ad,
Suhan, mint madár, mint a gondolat.

Mégis oly sokan kérkednek vele,
Mások keze meg munkával tele.
Időt nyújtani soha nem lehet,
Rövid az időnk itt a föld felett.
Halál éjjele hamar ránk borul,
Porból szőtt testünk, ismét porba hull.

Vándorok vagyunk, ha tetszik, ha nem,
Ha szólít az Úr, innen menni kell.
Időnk itt rövid, úgy bánjunk vele,
Hogy életünk lehessen tele égi örömmel,
Amely végtelen, s tükrözze arcunk
Majd a Mennyben fenn!
 
 
József testvér sírjánál
 

2013. október 31., csütörtök

Szent Erzsébet Otthon új weboldala


Elkészült Szent Erzsébet Otthonunk új weblapja. Hasonlóan a rend oldalához, ezt is szeretnénk naprakész, informatív oldallá tenni, ahol olvashatnak az otthon életéről, eseményeiről, lakóinkról. Az érdeklődők informálódhatnak otthonunk szolgáltatásairól és a megüresedett álláshirdetések is felkerülnek az oldalra.
Az új oldal tőlünk is, a jobb oldali sávon, a hasznos oldalak, SZEO oldal pontra kattintva is elérhető mostantól.


 

2013. október 28., hétfő

Ígéretújítás

2013. szeptember 28-án a Szent Alexius Rendház, Szent Bernadett kápolnájában ünnepi szentmise keretében egy társulattagunk újította meg ígéretét Kongregációnkban. A szentmisét jó hangulatú agapé követte, majd megemlékeztünk a májusban elhunyt József testvérről, a magyarországi Alexiánus misszió alapítójáról és felidéztük az elmúlt tíz év eseményeit, rendünk magyarországi történetének fontosabb állomásait.


Társulattagunk Huszár László ígéretújítása

2013. szeptember 17., kedd

Tétszentkúti búcsú

Szeptember 14-én részt vettünk a tétszentkúti búcsúban. A testvérek vezetésével, a hívekkel együtt mondtuk a rózsafűzért és litániát. A mise főcelebránsa dr. Mészáros István prépost volt, az ünnepi szentmisét gyertyás körmenet zárta a Szűzanya szobrával.

Augusztus 20. Nemzeti ünnepünk

Augusztus 20-án, a keresztény magyar államalapítás nemzeti ünnepén rendünk Szent Erzsébet Otthonában a szentmisét Németh Gábor atya celebrálta és áldotta meg az új kenyeret az ünnepi szentmise alkalmával.

Az új kenyér

2013. szeptember 9., hétfő

Provinciálisunk látogatása

Július végén, az új provinciálisunk Daniel McCormick látogatta meg közösségünket és töltött velünk egy hetet. József testvér halála óta ez volt a második látogatása nálunk és decemberben újra meglátogatja a magyarországi missziót, Leó testvér és Alexius testvér második ideiglenes fogadalomtételének okán.

 
A kolostor Szent Bernadett kápolnájában (balról):
Pió testvér, Daniel McCormick, Kelemen atya, Alexius testvér és Leó testvér
 

2013. július 17., szerda

Szent Alexius ünnepe

Ma tartottuk rendünk védő patrónusának Szent Alexiusnak (magyarul: Szent Elek) ünnepét. Az ünnepi szentmisét a bencés Kelemen atya OSB celebrálta.

 

2013. július 9., kedd

Bodajki zarándoklat


Július 8-án hétfőn a testvérek a győrújbaráti és nyúli egyházközség tagjaival zarándoklaton vettek részt a bodajki Segítő Szűzanyához. A templom alatti kápolnában Szent István király, fiával gyakran járt imádkozni. A zarándoklat másik célja a fiatalon elhunyt kiváló sportoló, jezsuita szerzetesnek készülő Kaszap István sírja volt, akinek Rómában már megindult a boldoggá avatási eljárása. Nevéhez több mint húszezer imameghallgatás köthető, rendkívüli testi és lelki gyógyulásokról számoltak be a hozzá imádkozók.

 
 
A bodajki Segítő Szűzanya

Püspöki aranymise

Június 29-én szombaton ünnepelte Dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök papi szolgálatának 50. évfordulóját. A győri székesegyházban tartott ünnepi aranymisén pap- és püspöktársak és közjogi méltóságok is részt vettek.


 dr. Pápai Lajos megyéspüspök
 

2013. június 17., hétfő

Tétszentkúti zarándoklat

Június 16-án vasárnap közösségünk részt vett a tétszentkúti Szent Antal napi zarándoklaton. A tétszentkúti templom története 1715-ig nyúlik vissza, mikor is egy megbénult tiszt, Páduai Szent Antalhoz imádkozva gyógyulásért, a Szűzanya kérésére, felkeresett egy forrást Tét határában, amelyben megfürödve csodálatos módon meggyógyult. A katona hálából egy kápolnát építtetett a forrás fölé, majd 1744-ben ennek helyére templom épült, Szent Antal tiszteletére.

A hívek a testvérekkel együtt mondták a rózsafűzért, majd a litániát Szent Antal tiszteletére. A szentmise főcelebránsa az aranymisés Morgos Ferenc esperes plébános volt. A szentmisét körmenet követte a templomkertben és a napot egy jó hangulatú agapé zárta.
 

 

Versek

Otthonunk lakója Györgyi néni már régóta ír verseket, ezekből szemezgettünk és szeretnénk párat megosztani a blog olvasóival.

Könyörgő imádság
 
Uram ki irányítod életünk,
Ki mellettünk vagy és segítsz nekünk.
Kérlek segíts most rajtam is,
Adj több erőt, s kedvet is.
Mert munkát, mit kitűztem magamnak,
Sokaknak tudom, nevetség tárgya csak.
De van ki bíztat, s ez öröm nekem,
Rajtam nem nevet, érzem, hogy szeret.

 
 
Györgyi nénivel

2013. május 28., kedd

Látogatók Olaszországból

A hétvégén a Szent Erzsébet Otthonunk vendégeket fogadott Olaszországból. Az E.D.E. szervezet (European Association of Directors of Residential Care Homes for Elderly) képviselői, hazánkban egyedüliként, a mi otthonunkat látogatták meg, tapasztalatszerzés céljából. A szervezet célja, az Európában működő idősek otthonainak megismerése, fejlődési, fejleszthetőségi irányainak vizsgálata és hogy az így szerzett tapasztalok felhasználásával hatékonyabbá, jobbá tehessék ezen intézmények működését.


Látogatóinkkal a Szent Erzsébet Otthon előtt

2013. május 25., szombat

Generális gyűlés 2013

Idén a magyarországi misszió adott otthont az Alexiánus Testvérek Kongregációjának legfontosabb összejövetelének, a generális gyűlésnek. Ebben rendünk legfőbb elöljárói tanácskoztak az egyes provinciákat érintő kérdésekről, problémákról, jövőbeli tervekről.


Balról: Alexius testvér, Pió testvér, Warren Longo testvér,
Edward Walsh generális, Dominikus testvér, Istenes Szent János testvér,
Daniel McCormick provinciális, Antal testvér, Leó testvér
 

2013. május 24., péntek

József testvér temetése

A május 15-én szerdán, délután 2 órakor kezdődő gyászmisét dr. Pápai Lajos megyéspüspök celebrálta, amelyet kolostorunk előtt tartottunk. A mise végén rendünk legfőbb elöljárója, Edward Walsh generális atya és a Szent Erzsébet Otthon igazgatónője Dr. Szécsiné Domonkos Erzsébet emlékezett József testvérről. Utolsó útján József testvért elkísérték rendtársai, otthonunk dolgozói, lakói, a Mária iskolatestvérek, a bencés, a kármelita, és a pálos atyák, a domonkos és szervita nővérek képviselői. A temetést agapé követte, ahol a barátok emlékeztek meg elhunyt József testvérről, a magyarországi Alexiánus misszió megalapítójáról.
 

2013. április 30., kedd

Amerikai látogatás

József testvér március 22-től egy hónapra Amerikába utazott, ahol meglátogatta az amerikai közösségeinket, a beteg testvéreket és rendünk támogatóit, jótevőit. Az utazás létrejöttében köszönjük Daniel McCormick provinciális támogatását és segítségét.

József testvér és Daniel McCormick provinciális

2013. április 28., vasárnap

Teréz Misszió VI. Országos Találkozó

Április 20-án Mocsán, Pió testvér szülőfalujában tartották a Teréz Misszió VI. Országos Találkozóját. Az egész napos rendezvénysorozat a Rózsafűzér Királynője templomban kezdődött Brúnó atya előadásával, a papi hivatás fontosságáról. Ezt követte a püspöki szentmise, amit Dr. Pápai Lajos megyéspüspök celebrált a vendégpapok koncelebrálása mellett. A délutáni programban filmvetítés és előadás szerepelt Kis Szent Terézről, majd három órától Brúnó atya vezetéséve az Irgalmasság Óráján imádkoztak az egybegyűlt hívek.

Szent Teréz szobra előtti ereklyék (balról): Szülei, Szent Teréz és Don Bosco ereklyéje

2013. március 29., péntek

Húsvéti köszöntő

 

Balogh Miklós: Húsvét reggelén (részlet)
Zengjen ma hangos hálaének
A mindenség nagy Istenének!
Ünneplő lelkünk égbe szállva,
Olvadjon össze hő imába.
Ég, föld derüljön fel ragyogva:
Feltámadott!  Feltámadott!
***
Áldott Húsvéti ünnepeket kíván az Alexiánus Testvérek közössége!
***
May Jesus, the Good Shepherd,
Grant you the gifts of love -
Peace that's all-enfolding,
Grace form up above,
Hope renewed this Easter,
Joy all Springtime through -
With hapiness within your heart
As His special gift to you.
***
Für uns Christen ist Ostern das Fest,
das aus der Nacht aufsteigt.
Es ist die Nacht, die Himmel und Erde versöhnt,
die Gott und Mencschen verbindet.
Ein Jubilieren liegt in der Luft,
neues Leben entsteht.
Ein Fest der Freude über das neue Leben,
das Gott uns in seinem Sohn geschenkt hat,
wünschen Ihnen die.
Frohe Ostern!

Fogadalomtétel


Március 19-én, Szent Józsefnek, Szűz Mária tisztaságos jegyesének, az egyetemes Egyház védőszentjének ünnepén, a reggeli zsolozsma alkalmával tett ideiglenes fogadalmat Pió testvér, kolostorunk Szent Bernadett kápolnájában.

2013. február 22., péntek

Az ír testvérek látogatása

Február 13 és 18-a között ír testvéreink, Dermot O'Leary testvér, Dominic Walsh testvér és Luke Polding testvér látogattak hozzánk, az írországi Churchfield-ből. Az ír közösség nem betegápolással foglalkozik, hanem lelkigyakorlatos házat vezetnek, szentségimádásokat tartanak. Saját kis gazdaságot vezetnek, állatokat tartanak, növényeket termesztenek, kenyeret sütnek. Az ír testvérek nagyon jól érezték magukat közösségünkben, kicsit jobban megismerhették városunkat, Pannonhalmára is ellátogattak és hétfőn, kipihenve, kellemes emlékekkel távozhattak tőlünk.

2013. február 21., csütörtök

Betegek Világnapja

Február 12-én kedden emlékeztünk meg ünnepi szentmise keretében a Betegek Világnapjáról, amelyet II. János Pál kezdeményezésére, 1993-tól ünnepelnek meg világszerte. A szentmise főcelebránsa Dr. Németh Gábor atya, szemináriumi prefektus volt, a téti plébános Kántor Antal atya és Megyeri Ciprián atya koncelebrálása mellett. 


2013. február 11., hétfő

Antal testvér beöltözése

Február 2-án, Urunk bemutatásának, a Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, ünnepi szentmise keretében tartottuk Lázár Balázs jelöltünk beöltözését és noviciátusba lépését. A szentmise fő celebránsa Bausz András atya volt, Horváth Dori Tamás OSB és Sárai-Szabó Kelemen OSB atya koncelebrálása mellett. Balázs rendi neve, a XIV. században élt Boldog Magyar Antal után Antal testvér lett.  A jeles eseményen résztvettek Antal testvér szülei, rokonai, barátai és egy új érdeklődőnk is, aki szeretne csatlakozni szerzetesi közösségünkhöz.
Közös kép a mise után