2019. november 19., kedd

A Szent Erzsébet napi reggeli zsolozsmánk első olvasmánya, Szent Pál talán legszebb gondolatait tartalmazza, melyeket "szeretethimnusz"-ként is szoktak idézni.

"Testvéreim! Törekedjetek értékesebb adományokra! Ezért mindennél magasztosabb utat mutatok nektek.

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Lehet prófétálótehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat; hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom bár mindenemet a nélkülözők között, odaadhatom a testemet is égő áldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, ami töredékes. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek meg mindent, ahogy most engem ismernek.

Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet."

 
Ma van Árpád-házi Szent Erzsébet, Otthonunk patrónájának, a szolgáló szeretet szentjének az ünnepe. Ő az egyik méltán legnépszerűbb magyar szent, emlékezzünk rá a művészetben megjelent ábrázolásaival.2019. november 17., vasárnap

Provinciálisunk, Daniel McCormick testvér hivatalos vizitációja alkalmával, szerencsére volt alkalmunk egy kis lazításra is. Budapesten meglátogattuk a jó három éves felújítási munkálatok után tavaly októberben megnyílt Szépművészeti Múzeumot. Az állandó kiállítások mellett, két szenzációs időszaki bemutatót, a "Rembrandt és tanítványai"-t valamint a Rubens, Van Dyck és a flamand festészet fénykora című kiállításokat is megnézhettük. Az itt készült képekből válogattunk.2019. november 10., vasárnap

Az Alexiánus Testvérek Kongregációjának provinciálisával, Daniel McCormick testvérrel, a győri Szentlélek templom előtt álló Szent II. János Pál pápa szobra előtt.

2019. november 2., szombat

Halottak napjára:

Pecznyik Pál: Vándorok vagyunk

Két évszám között
Rövid kis vonás,
Földi életünk
Csupán villanás.
Mint borús égen
Villám fénye ad,
Suhan, mint madár,
Mint a gondolat?

Mégis oly sokan
Kérkednek vele,
Mások keze meg
Munkával tele.
Időt nyújtani
Soha nem lehet,
Rövid az időnk
Itt a föld felett.
Halál éjjele
Hamar ránk borul,
Porból szőtt testünk
Ismét porba hull.


Vándorok vagyunk,
Ha tetszik, ha nem,
Ha szólít az Úr,
Innen menni kell.
Időnk itt rövid,
Úgy bánjunk vele,
Hogy életünk
Lehessen tele
Égi örömmel,
Amely végtelen,
s tükrözze arcunk
Majd a mennyben fenn!


Ámen