2013. június 17., hétfő

Tétszentkúti zarándoklat

Június 16-án vasárnap közösségünk részt vett a tétszentkúti Szent Antal napi zarándoklaton. A tétszentkúti templom története 1715-ig nyúlik vissza, mikor is egy megbénult tiszt, Páduai Szent Antalhoz imádkozva gyógyulásért, a Szűzanya kérésére, felkeresett egy forrást Tét határában, amelyben megfürödve csodálatos módon meggyógyult. A katona hálából egy kápolnát építtetett a forrás fölé, majd 1744-ben ennek helyére templom épült, Szent Antal tiszteletére.

A hívek a testvérekkel együtt mondták a rózsafűzért, majd a litániát Szent Antal tiszteletére. A szentmise főcelebránsa az aranymisés Morgos Ferenc esperes plébános volt. A szentmisét körmenet követte a templomkertben és a napot egy jó hangulatú agapé zárta.