2013. szeptember 17., kedd

Tétszentkúti búcsú

Szeptember 14-én részt vettünk a tétszentkúti búcsúban. A testvérek vezetésével, a hívekkel együtt mondtuk a rózsafűzért és litániát. A mise főcelebránsa dr. Mészáros István prépost volt, az ünnepi szentmisét gyertyás körmenet zárta a Szűzanya szobrával.
Kántor Antal atya fogadja a zarándokokat