2017. szeptember 3., vasárnap

A magyarországi alexiánus misszió megalapítása 2.

A következő fontos állomás az örökfogadalom letétele volt, amelyre 2001. július 15-én került sor St. Louis-ban, a Páduai Szent Antal templomban: ”2001-ben már, mint örökfogadalmas testvér látogattam haza Magyarországra és fogtam bele az alapítás immáron konkrét szervezésébe. Körbejártam az összes érintett hivatalt és konkrét információkkal tértem vissza az USA-ba, majd 2002 februárjában a Tartományi Tanács elé terjesztettem a terveimet és elképzeléseimet, a magyarországi missziót illetőleg. A Tanács döntésére várakozva is tovább folytattam célom népszerűsítését a testvérek között. 2002 augusztusában megrendezésre került Káptalanon, előadást tartottam az ott megjelent testvéreknek és rendfőnöknek. Ezen eseményeknek köszönhetően 2002 szeptemberében megkaptam az engedélyt a Generális Tanácstól, hogy létrehozzam szülőföldemen az Alexiánus Testvérek Kongregációjának misszióját.” 


Az első sor balról: Edward Walsh CFA, rendünk akkori generálisa, József testvér CFA és Richard Lowe testvér CFA, aki szintén ekkor tett örök fogadalmat.