2019. február 11., hétfő

Alexiánus történelem XII. - Út a megújulás felé

A francia forradalom kitörése (1789. július 14.) után komoly válságba került az Alexiánus testvérek közössége. A rend tagjainak száma gyorsan csökkent, mert I. Napóleon uralkodása idején (1799 – Waterloo, 1815) ugyan eltűrte azokat a testvéreket, akik a betegeket ápolták, de a közösség építést, az újoncoknak a szolgálatra való felkészítését, vagyis a noviciátust már nem engedte. Sőt perjeleiket (a kolostorok vezetőit) sem választhatták maguk, hanem állami tisztviselők jelölték ki őket. Az állam megfosztotta a rendet birtokaitól és komoly adót vetett ki rá. Még a forradalom elején az „új egyházi alkotmány” az egyházat az állam alá rendelte. A XIX. századra, amikor Európa megszabadult a francia nagyhatalmi törekvésektől, a testvérek már csak hárman maradtak. Nehéz volt a talpra állás, de lassan újra gyarapodásnak indultak. Ekkor a rend modern atyjának, megújítójának számító, Dominic Brock generális testvér kormányzása idején, az egyik testvér sorsdöntő lépésre szánta el magát...