2019. február 26., kedd

Emlékezés halottainkra

Reggeli zsolozsmánk - a szerzetes testvérek közös imádsága - folyamán, mindig megemlékezünk az adott nap rendi halottairól. Ez nem csak a Szeplőtelen Fogantatás Provinciára, hanem az összes Alexiánus ház (amerikai, német, Fülöp-szigeteki, írországi) elhunytjaira is vonatkozik.

Idézet a nekrológból: "Ez a nekrológ nem teljes. A benne szereplő testvérek nevei, az egyes Alexiánus házak nekrológjaiból, temetőkből összegyűjtött adatokból és más dokumentumokból valók. A korai századokból fennmaradt nevek, főként a közösségek vezetői voltak, az ő neveik szerepeltek az előkerült írásokban. A századok során a különböző Alexiánus házakban talált adatok hiányosak voltak, a 19. század közepéig nem volt rendszeres nyilvántartás a testvérekről, novíciusokról és az ő halálukról. A rend sok évszázados története alatt megannyi értékes információ semmisült meg, különösen a francia forradalom - 18. század vége - idejében. Sok száz Alexiánus testvér neve nem szerepel ebben a nekrológban, akik életüket adták a betegekért és szegényekért, de akikről nap mint nap, meg kell, hogy emlékezzünk."