2019. április 27., szombat

Részletek a magyarországi misszió alapításáról, József testvér tolmácsolásában - I.

Az Alexiánus Testvérek Kongregációjának 1996-ban lettem tagja az Egyesült Államokban. Isten vezetett el hozzájuk és éreztem, hogy közéjük kell tartoznom, hogy többé már nem a saját „kastélyomat” építem, hanem az Úrét.

A rend magyar missziójának gondolata szinte rögtön belépésemtől kezdve foglalkoztatott, éreztem, hogy az Istennek terve van velem. Most már biztos vagyok benne, hogy a Szentlélek vezette gondolataimat, mert egyszerűen nem tudtam szabadulni tőle. Az idővel egyre többet foglalkoztam a magyarországi alapítás gyakorlati lehetőségével és felvettem a kapcsolatot, több hazai baráttal és ismerőssel is.

1997-ben hazajöttem Győrbe és találkoztam a Mária Iskolatestvérekkel, akik gyermekek tanításával foglalkozó szerzetesek és fontos információkat gyűjtöttem a rendalapításról és lehetséges működésről. Ez év augusztusában látogatást tettem Dr. Paskai László bíboros úrnál, valamint Dr. Várszegi Asztrik főapát úrnál is, akiknek személyesen meséltem el rendalapítási terveimet, melyet nagy örömmel fogadtak és biztosítottak a támogatásukról az ügyben. Ezek után a Főapát Úr meghívó levelet is küldött Rendünk elöljárójának, ezzel engedélyezve letelepedésünket a régióban.

Dr. Paskai László Bíborossal való találkozás 1997.augusztus 4-én.