2012. december 15., szombat

Ideiglenes szerzetesi fogadalomtétel

December 8-án a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, Leó és Alex testvérek ideiglenes fogadalmat tettek a kisbaráti Szeplőtelen Fogantatásról nevezett templomban. Az ünnepélyes szentmisét Horváth Dori Tamás OSB celebrálta, az olvasmányt és a szentleckét társulat tagjaink Ábrahám Csaba és Dr. Csizmadia Tamás, az evangéliumot Vendrey Gábor SDB, a könyörgéseket Hornung Andrásné Emőke olvasta fel, Sárai-Szabó Kelemen OSB szentbeszédét pedig Dr. Hegedűs Odó OSB tolmácsolta a hívek előtt. A testvérek ideiglenes fogadalmát, új provinciálisunk Daniel McCormick C.F.A. testvér képviseletében Jim Classon C.F.A. testvét fogadta.
A szentmisét jó hangulatú ebéd követte, amelyen a misén résztvevő papok, a testvérek meghívottai is részt vettek, alkalmat adva, hogy rég nem látott barátainkkal, szeretteinkkel tölthessünk egy kis időt.
Közös kép a mise után
A szentmise ünnepélyességét emelte az énekkórus
és Lendvai Gyula kántor orgonajátéka isBalról: Vendrey Gábor SDB, Szabó Kristóf OCD, Gáspár Mátyás atya, Bausz András atya,
Dr. Hegedűs Odó OSB, Horváth Dori Tamás OSB, Gőgh Tibor atya

A skapulárék megáldása

Fogadalomtétel

JimClasson C.F.A. testvér aláírja
a fogadalomtétel hivatalos dokumentumát