2015. március 20., péntek

Zarándokok látogatása

Március 19-én Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese főünnepén zarándokok látogattak hozzánk. A Megszentelt Élet, a Szerzetesek évében a "Csütörtöki szentkilenced" zarándoklatok keretében, az év folyamán a csoport ellátogat az ország különböző szerzetesrendjeihez, hogy megismerjék azok lelkiségét, szolgálatukat és életüket. Szentmisén, zsolozsmán, keresztúton és más közös imádságokon vesznek részt és papi, szerzetesi hivatásokért imádkoznak együtt a szerzetesekkel.

Köszönjük, hogy ellátogattak hozzánk, szeretettel várjuk vissza önöket.

Külön köszönjük a Szent Erzsébet Otthon munkatársainak az esemény lebonyolításában nyújtott segítségét!