2018. június 20., szerda

Ima hivatásokért: Urunk, a te lelked vezesse mindazokat, akiknek a hivatása a szerzetesi életre szól, és erősítsd meg azokat, akik a papságra vagy a szerzetesi életre kötelezték el magukat. Indíts arra férfiakat és nőket, hogy a te Egyházadat szolgálják, és tarts meg mindnyájunkat a te kegyelmedben. Ámen

Egy újabb, szép Szent Alexius ábrázolás. Köszönet érte Torch testvérnek, a Saint Louis-i alexiánus közösség szerzetesének.