2019. június 6., csütörtök

Mindennapok - I. - Imaélet

A napunk a reggeli zsolozsmával (az imaórák liturgiájával) indul 6 órakor. A magyarországi misszióban a 4 kötetes zsolozsmát használjuk - I. Advent, karácsony, II. Nagyböjt, húsvéti idő, III-IV. Évközi idő 1-2. - ami az adott nap szentjeinek olvasmányait is tartalmazza. A külföldi házakban általában az egykötetes változatot használják, viszont a szerzetes testvérek, legtöbbször már reggel 5 órakor ott vannak a kápolnában és lelki olvasmányokat olvasnak a zsolozsma előtt.